Zajęcia specjalistyczne dla kierunku technik turystyki wiejskiej1 grudnia 2018 roku słuchacze z kierunku technik turystyki wiejskiej (semestr I) wraz z wicedyrektorem Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, panem Krzysztofem Kuskowskim oraz opiekunami: kierownikiem kształcenia praktycznego, panem Łukaszem Palmowskim i nauczycielkami, panią Hanną Szałkowską i panią Martą Samoraj wybrali się Do ,,Sielanki” – obiektu turystyki wiejskiej zlokalizowanego w miejscowości Pólka - Raciąż.  
Wyjazd miał wymiar edukacyjny. Słuchacze wzięli udział w specjalistycznych zajęciach, zaspokoili własną ciekawość, otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na stawiane pytania oraz zdobyli gruntowną wiedzę na temat prowadzenia działalności agroturystycznej na obszarach wiejskich.
Spotkanie otworzył wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski. Powitał zgromadzonych oraz przedstawił najważniejsze informacje o kierunku kształcenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na znaczenie gospodarstw agroturystycznych.
Następnie głos zabrał właściciel ,,Sielanki” pan Mokołaj Adamczyk, który z przyjemnością odpowiadał na wszystkie zadawane pytania Opowiedział o prowadzonym przez siebie obiekcie turystycznym,, w którym można nie tylko wypocząć, ale także ciekawie spędzić czas biorąc udział w bardzo interesujących zajęciach: ceramicznych, astronomicznych, przyrodniczych, kulinarnych, zajęciach z jazdy konnej, laboratoryjnych, warsztatach serowarskich, chlebiarskich, zielarskich oraz wycieczkach po mazowieckiej wsi.
Podczas spotkania ze słuchaczami Pan Mikołaj Adamczyk wspomniał o kierunkach prowadzonej przez siebie działalności, zaletach wypoczynku na wsi oraz planach na przyszłość informując zgromadzonych, że wkrótce zostaną utworzone nowe szlaki turystyczne. 
Słuchacze zwiedzili gospodarstwo, a jedną z atrakcji była możliwość obejrzenia stajni i koni, które wykorzystywane są w celach rekreacyjnych.
Właściciel zapewnił uczestnikom zajęć smaczny poczęstunek. Słuchacze turystyki wiejskiej mogli wymienić się doświadczeniami oraz bardzo miło spędzić czas.