TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY - NABÓR LUTY 2019


Specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy poszukiwani! Rozpocznij naukę w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu!

Po wejściu do Unii Europejskiej na polskim rynku systematycznie wzrasta liczba nowych przedsiębiorstw, a co za tym idzie zaczyna brakować specjalistów do prowadzenia szkoleń bhp w miejscach pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami są one niezbędne, by zapobiegać, przeciwdziałać lub inaczej mówiąc zmniejszać ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy i chorób wynikających z wykonywanych czynności zawodowych.

Po ukończeniu Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu i zdaniu państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy (kwalifikacja Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)