NABÓR NA KIERUNKI: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH, BHP I ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJOGŁASZA NABÓR NA KIERUNKI:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH,

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ,

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
PLANOWANY START ZAJĘĆ LUTY 2019!
ZAPRASZAMY!