ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - NABÓR LUTY 2019

Asystent osoby niepełnosprawnej! Nadzieja na lepsze jutro!

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Powołanie tego zawodu stało się zwrotem w polityce społecznej państwa wobec osób niepełnosprawnych.

Kształcenie w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu przygotuje słuchaczy do profesjonalnej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym: soboty i niedziele. Organizacja nauki umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, bez konieczności posiadania matury, czy też przerywania dotychczasowego zatrudnienia.