Uczyli się samoobrony! Zajęcia praktyczne w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu


       
   W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu otwarto nowy kierunek kształcenia - technik ochrony fizycznej osób i mienia (kwalifikacja Z3 Ochrona osób i mienia). We wrześniu odbyły się już pierwsze zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu techniki interwencyjne i samoobrona przeprowadzone pod czujnym okiem nauczyciela, pana Michała Godlewskiego.
            Słuchacze nabyli cenne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Nauczyli się schodzić z linii ataku uzbrojonego napastnika oraz wykonywać skuteczne kontrataki przy zastosowaniu różnorodnych chwytów. Dzięki temu będą potrafili obronić się, gdy zaistnieje taka potrzeba. W czasie prowadzonych zajęć poznali techniki miotania pałką, ćwiczyli pady oraz przewroty. Jako ciekawostkę dowiedzieli się także, jak bardzo niebezpieczny może być nóż lub inne narzędzie z ostrym końcem, którym można praktycznie niepostrzeżenie zabić człowieka trafiając go prosto w nerkę.
            Przeprowadzone w ramach realizacji podstawy programowej zajęcia były bardzo ciekawe i kształcące. Stanowią doskonałe, praktyczne przygotowanie do egzaminu i przyszłej pracy zawodowej w branży ochroniarskiej.