Wyniki egzaminuBardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu w sesji letniej 2018 roku

W czerwcu 2018 roku w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu odbyły się zewnętrzne egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w czerwcu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej.
31 sierpnia 2018 roku absolwenci poznali wyniki egzaminu praktycznego. Ich sukces świadczy o ogromnej wiedzy, umiejętnościach i zaangażowaniu nauczycieli w wykonywanie obowiązków szkolnych. To właśnie pedagodzy, znakomici specjaliści w swojej dziedzinie z wieloletnim stażem pracy odegrali kluczową rolę w procesie kształcenia i perfekcyjnie przygotowali słuchaczy do państwowego egzaminu. Ich trud i troska o słuchaczy przyniosły godne pozazdroszczenia efekty edukacyjne. Sukces absolwentów jest sukcesem szkoły oraz powodem do dumy i ogromnej radości dla dyrekcji.


Ogólna zdawalność egzaminu  wyniosła 88 %.

W tym roku po raz pierwszy w historii Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przystąpili absolwenci z kierunku asystent osoby niepełnosprawnej. Wszystkim udało się go zaliczyć.

            W historii Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu zapisała się również absolwentka z kierunku technik turystyki wiejskiej, pani Sylwia Olczak (Klejnowska), która zdała egzamin z kwalifikacji T.08 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego) na najwyższym poziomie zdobywając 100% punktów zarówno z części pisemnej, jak i praktycznej egzaminu. Jest to niebywały sukces. Tak dobrego wyniku nikomu nie udało się do tej pory osiągnąć.

Zdawalność na poszczególnych kierunkach kształcenia:

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.07 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich). Zdawalność: 70 %.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:

1.      Bieńkowska Justyna, część praktyczna:91%, część teoretyczna: 90%, średnia: 90,5%
2.      Gruszczyński Krzysztof, część praktyczna: 80%, część teoretyczna: 88%, średnia: 84%
3.      Kocięcki Michał, część praktyczna:88%, część teoretyczna:83%, średnia 85,5%
4.      Kowalkowski Patryk, część praktyczna:86%, część teoretyczna:88%, średnia: 87%
5.      Skwarska Marta, część praktyczna: 91%, część teoretyczna 83% średnia: 87%

       Najwyższe wyniki z części teoretycznej (egzamin pisemny) osiągnęli:

1.      Bierzuński Łukasz - 95%
2.      Adamkiewicz Katarzyna - 90%
3.      Bieńkowska Justyna - 90%

        Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:
1.      Bieńkowska Justyna - 91%
2.      Skwarska Marta - 91%
3.      Kocięcki Michał - 88%
4.      Lewandowska Paulina - 87%
Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.08 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Zdawalność: 100 %.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:

1. Olczak (Klejnowska) Sylwia, część praktyczna: 100 %, część teoretyczna: 100%, średnia: 100%
2. Kolos Jarosław, część praktyczna: 97 %, część teoretyczna: 100%, średnia: 98,5%
3. Błażewicz Anna, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 95%, średnia: 97,5%
4. Wiśniewska Dominika, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 95%, średnia 97,5
5. Topolewski Jacek, część praktyczna:100%, część teoretyczna:95%, średnia: 97,5%

       Najwyższe wyniki z części teoretycznej (egzamin pisemny) osiągnęli:

1.      Klejnowska Sylwia - 100%
2.      Kolos Jarosław - 100%
3.      Archutowska Karolina - 98%

        Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

1.      Wiśniewski Arkadiusz – 100%
2.      Wiśniewska Beata – 100%
3.      Pomaska Monika – 100%
4.      Błażewicz Anna – 100%
5.      Wiśniewska Dominika – 100%
6.      Topolewski Jacek – 100%
7.      Klejnowska Sylwia – 100%
8.      Krygielski Damian – 100%

Opiekun medyczny, kwalifikacja Z.04 (Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej). Zdawalność: 100 %.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:

1. Nejman Artur, część praktyczna: 98%, część teoretyczna: 93%, średnia 95,5
2. Jaworska Aldona, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 88%, średnia: 94%
3. Bukowska Jolanta, część praktyczna: 94%, część teoretyczna: 88%, średnia: 91%

      Najwyższe wyniki z części teoretycznej (egzamin pisemny) osiągnęli:
 
1.      Bukowska Jolanta – 88%
2.      Jaworska Aldona – 88%
3.      Nejman Artur – 93%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

1.      Jaworska Aldona – 100%
2.      Krygielska Aneta – 100%
3.      Serafińska Marzena – 100%
4.      Pietrzak Agnieszka – 100%
5.      Nejman Artur – 98%

Asystent osoby niepełnosprawnej, kwalifikacja Z.8 (Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia  osobie niepełnosprawnej). Zdawalność egzaminu: 100%. 


Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęły:

1.      Gwiazda Paulina, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 73%, średnia: 86,5%%
2.      Ziółkowska Małgorzata, część praktyczna: 94%, część teoretyczna: 73%, średnia: 83,5
3.      Kocięcka Wioleta, część praktyczna: 94%, część teoretyczna: 73%, średnia: 83,5%%

      Najwyższe wyniki z części teoretycznej (egzamin pisemny) osiągnęły:

1.      Ziółkowska Małgorzata – 73%
2.       Kocięcka Wioleta – 73%
3.      Gwiazda Paulina – 73%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęły:

1.      Kopcińska Marlena Maria – 100%
2.      Gwiazda Paulina – 100%
3.      Trzcińska Agata– 100%

Dyrekcja szkoły wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie gratuluje bardzo dobrych wyników nauczania i życzy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski