EZ sesja styczeń-luty 2018

Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu w sesji zimowej 2018 roku

W styczniu 2018 roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyły się zewnętrzne egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w styczniu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e - learningowej.
Dwudziestego trzeciego marca 2018 roku słuchacze poznali wyniki egzaminu praktycznego. Autorami sukcesu słuchaczy jest grupa znakomitych specjalistów w swojej dziedzinie, pedagogów z wieloletnim stażem pracy, których wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz determinacja i sumienność w realizacji postawionych sobie celów zasługują na docenienie. Ich codzienny trud, wzorowe wykonywanie obowiązków i troska o słuchaczy przyniosły efekty. Ogólna zdawalność egzaminów państwowych wyniosła 82%. Do egzaminu przystąpiło 46 słuchaczy, zdało 38.

Zdawalność na poszczególnych kierunkach kształcenia:

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.07 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich). Zdawalność: 88 %.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:


 1.       Kamiński Jarosław, część praktyczna:97%, część teoretyczna 93%, średnia:95%
 2.       Pietrzak Jarosław, cześć praktyczna: 94%, część teoretyczna: 90%, średnia: 92 %
 3.           Stępiński Dariusz, cześć praktyczna:94.%, część teoretyczna: 90 %, średnia: 92. %
 4.       Stępińska Katarzyna, część praktyczna: 94%, część teoretyczna: 90%, średnia: 92%
 5.       Wiechowski Krzysztof, część praktyczna: 88%, część teoretyczna:88%, średnia:88%
 6.       Krajewski Piotr, część praktyczna:85%, część teoretyczna:90%, średnia:87,5%

       Najwyższe wyniki z części teoretycznej (egzamin pisemny) osiągnęli:


 1.       Kamiński Jarosław – 93%
 2.       Pietrzak Jarosław –90.%
 3.       Stępiński Dariusz - 90.%
 4.       Stępińska Katarzyna – 90%
 5.       Krajewski Piotr – 90%

        Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:


 1.       Kamiński Jarosław – 97%
 2.       Pietrzak Jarosław – 94%
 3.       Stępiński Dariusz – 94%
 4.       Stępińska Katarzyna – 94%
 5.       Orzechowska Danuta – 94%


Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.08 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Zdawalność: 100 %.

Najwyższe wyniki osiągnęły:


 1.       Kruszewska Paulina Magdalena – 98%
 2.       Kamaszewska Marta – 94%
 3.       Karasiewicz Jolanta Elżbieta – 87 %

Opiekun medyczny, kwalifikacja Z.04 (Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej). Zdawalność: 93 %.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęły:

 1.  Kowalewska Weronika, cześć praktyczna: 94.%, część teoretyczna: 80%, średnia: 87%
 2.  Szałkowska Hanna Zofia, cześć praktyczna: 100%, część teoretyczna: 73%, średnia: 86,5%
 3. Kowalewska Alicja Bogumiła, cześć praktyczna: 94%, część teoretyczna: 78%, średnia: 86 %
 4.  Lewicka Sylwia Ewa, cześć praktyczna: 100.%, część teoretyczna: 70%, średnia: 85%
 5.  Trzęsiel Weronika, część praktyczna:100%, część teoretyczna:70%, średnia: 85%


      Najwyższe wyniki z części teoretycznej (egzamin pisemny) osiągnęły:


 1.       Kowalewska Weronika – 80%
 2.       Kowalewska Alicja Bogumiła – 78.%
 3.       Chądzyńska Agnieszka Aneta – 78%
 4.       Grzegorzewska Marzanna – 78%
 5.       Cieślińska Alicja – 78%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęły:


 1.       Szałkowska Hanna Zofia – 100%
 2.       Lewicka Sylwia Ewa – 100%
 3.       Trzęsiel Weronika – 100%
 4.       Kowalewska Weronika – 94%
 5.       Kowalewska Alicja Bogumiła – 94%
 6.       Ziółkiewicz Małgorzata – 91%
 7.       Ptasik Anna Wiesława – 91%

Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych). Zdawalność: 100%

 1. Piątkowski Mirosław – część teoretyczna: 73%

Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.42 (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych). Zdawalność: 100%.

      Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

 1.       Radecki Kamil – 90%
 2.       Wrzosek Przemysław – 88
 3.       Piątkowski Jerzy - 84

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwalifikacja Z 13. (Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy). Zdawalność: 57%.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:


 1.       Ozdarska-Chalińska Anna, część praktyczna: 80 %, część teoretyczna: 98 %, średnia: 89%
 2.       Sadowska Wiesława, część praktyczna: 80%, część teoretyczna: 95%, średnia: 87,5%
 3.       Muchyńska Izabela, część praktyczna: 80%, część teoretyczna: 80%, średnia 80 %
 4.       Koszałka Grzegorz., część praktyczna: 80%, część teoretyczna:93%, średnia: 86,5.%
 5.       Podlińska Beata, część praktyczna: 78.%, część teoretyczna: 88%, średnia: 83%

      Najwyższe wyniki z części teoretycznej osiągnęli:
 1.       Ozdarska-Chalińska Anna – 98%
 2.       Sadowska Wiesława – 95%
 3.       Koszałka Grzegorz – 93%
      Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:


  1.       Sadowska Wiesława – 80%
  2.       Ozdarska-Chalińska Anna – 80%
  3.       Koszałka Grzegorz – 80%
  4.       Schodowska Sylwia – 80%
  5.       Muchyńska Izabela – 80%

  Dyrekcja szkoły wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie gratuluje bardzo dobrych wyników nauczania i życzy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
  Andrzej Nizielski