OM

Zakończenie roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu

Kolejna grupa wykwalifikowanych Opiekunek Medycznych 

opuszcza mury naszej szkoły.


GRATULUJEMY!!!!

 W dniu drugiego lutego 2018 r. w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyło się uroczyste zakończenie roku na kierunku Opiekun Medyczny (symbol cyfrowy zawodu 532102) .  
Naukę ukończyło 15 absolwentek-ambitnych, pracowitych i wspaniałych słuchaczek, które mimo codziennych obowiązków rodzinnych i zawodowych włożyło dużo pracy i zaangażowania w zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, a tym samym zdobycie i w wielu przypadkach poszerzenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.  Gospodarzem uroczystości był dyrektor, pan Andrzej Nizielski. Powitał serdecznie wicedyrektora-pana Krzysztofa Kuskowskiego, kierownika kształcenia praktycznego-pana Łukasza Palmowskiego,  wykładowców, bez których osiągnięcie takiego sukcesu nie byłoby możliwe- panie Iwonę Drążkiewicz i Teresę Piechnę, opiekuna grupy - panią  Hannę Szałkowską, a przede wszystkim bohaterki uroczystości -  
- absolwentki Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z kierunku Opiekun Medyczny.
Dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski pogratulował tegorocznym absolwentkom wytrwałości, edukacyjnego sukcesu i zdobycia cennych w dzisiejszym świecie kwalifikacji. Przypomniał, że wykwalifikowani opiekunowie medyczni mogą nie tylko podejmować pracę w placówkach służby zdrowia, domach opieki społecznej, hospicjach, czy innych tego typu placówkach, mogą także zakładać własne firmy stając się pracodawcami. Mają też możliwość podejmowania wyzwań zawodowych w krajach Unii Europejskiej.
Za podjęte wyzwanie zdobycia, poszerzenia wiedzy oraz dążenie do zdobycia kwalifikacji w zawodzie Opiekun Medyczny, wszystkim absolwentkom należy się wielki szacunek i uznanie.
To opiekunowie medyczni wspierają personel medyczny w opiece nad pacjentami. Ich praca jest często postrzegana jako ta, która nie wymaga specjalnych umiejętności. Nie jest to prawdą. Opieka nad osobą chorą i niepełnosprawną wymaga wiedzy z wielu dziedzin, począwszy od psychologii, poprzez anatomię, fizjologię czy też patologię.
Nasze słuchaczki i absolwentki zdobyły uprawnienia i umiejętności, które z pewnością wykorzystają do jeszcze bardziej profesjonalnej opieki nad pacjentami, powierzonymi ich opiece każdego dnia.   
Będąc słuchaczkami dały się poznać, jako osoby zorganizowane i pracowite, a osiągnięte dobre i bardzo dobre wyniki kształcenia są świadectwem dojrzałości, wytrwałości, odpowiedzialności oraz zaangażowania w wykonywanie obowiązków szkolnych.
Są to cechy pożądane zarówno na etapie kształcenia, jak i w pracy, zwłaszcza u pracowników, którzyna co dzień pomagają osobom chorym i niesamodzielnym w codziennej egzystencji, starając się ulżyć im w cierpieniach, wkładającym  w to dużo wysiłku, empatii i swoje ogromne serca.
W trakcie zajęć edukacyjnych absolwentki nauczyły się zasad właściwej opieki nad podopiecznymi, udzielania im pierwszej pomocy oraz posługiwania się językiem migowym, niezbędnym do skutecznej komunikacji z osobami u których występują wady słuchu. Znają anatomię i fizjologię organizmu ludzkiego, potrafią właściwie wykonywać czynności pielęgnacyjne, sporządzać dokumentację medyczną, charakteryzować rozwój psychofizyczny człowieka oraz rozpoznawać stany zagrożenia życia.
Wiele ciepłych słów z ust dyrektora i absolwentek było skierowanych do nauczycieli, których zaangażowanie, wiedza, umiejętności praktyczne i pedagogiczne w ogromnej części przyczyniły się do sukcesu naszych słuchaczek.  

Najlepsze wyniki w nauce osiągnęły:
I miejsce :        Żelechowska Elżbieta – 5,0
                    Lewicka Sylwia – 5,0
                    Grzegorzewska Marzanna – 5,0
II miejsce :       Kowalewska Weronika – 4,91
III miejsce:      Chądzyńska Agnieszka – 4,73
                    Kowalewska Alicja – 4,73
IV miejsce:      Drzewiecka Monika  4,64

Podczas uroczystości zostały wręczone absolwentkom świadectwa ukończenia rocznej policealnej szkoły Opiekun Medyczny oraz płyty z prezentacją multimedialną o szkole zawierającą wspomnienia z minionych lat.
Kierownik praktyk zawodowych, pan Łukasz Palmowski w imieniu Dyrekcji i całej Rady Pedagogicznej odczytał okolicznościowe życzenia. Powiedział między innymi:

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu serdecznie gratuluje ukończenia edukacji na kierunku opiekun medyczny. Osiągnięte przez Państwa dobre i bardzo dobre wyniki kształcenia, są świadectwem dojrzałości, wytrwałości, odpowiedzialności oraz zaangażowania w wykonywanie obowiązków szkolnych. Dali się Państwo poznać, jako osoby zorganizowane i pracowite. Moi Drodzy Absolwenci! Pragnę życzyć wszystkim wyruszającym w kolejny etap życiowej wędrówki, aby nigdy nie zwątpili w swoje umiejętności, aby prawda i piękno były wyznacznikami ich drogi, aby nie bali się miłości i umieli dawać i czerpać z życia wszystko, co najlepsze. Wierzę, że świetne przygotowanie praktyczne oraz wiedza teoretyczna zdobyta w naszej szkole pomoże Państwu rozwijać swoje umiejętności w nowo zdobytym zawodzie. Powodzenia.

Opiekun kierunku, pani Hanna Szałkowska odczytała absolwentkom fragment tekstu z 1692 r. zamieszczonego w starym kościele św. Pawła w Baltimore - dezyderat z pięknymi życzeniami i wskazówkami, jakże aktualnymi również w obecnym czasie :

"Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj jaki spokój można znaleźć w ciszy.
O ile możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
Wypowiadaj swą prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha…..
 Niech Twoje osiągnięcia będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna. Ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co Ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby Cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia! W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź uważny. Dąż do szczęścia!

Powyższe życzenia i przesłania życiowe oraz sukces naszych absolwentek będą zapisane w historii naszej szkoły.


Absolwentkom, które w sposób szczególny wyróżniły się osiągnięciami w nauce zostały wręczone nagrody. Najlepsze z nich otrzymały dodatkowo pendrive z audiobookiem ,,Anna Karenina” Lwa Tołstoja  i ,,Zły”  Leopolda Tyrmanda oraz piękne wydania książek.

Słuchaczki nie zadowoliły się tylko ukończeniem szkoły, ale każda z nich przystąpiła do egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Egzamin składał się z dwóch etapów:  części pisemnej teoretycznej zdawanej w formie elektronicznej na platformie e-learningowej oraz części praktycznej, polegającej na praktycznym wykonaniu czynności opiekuńczych oraz opracowaniu projektu wg wytycznych z arkusza egzaminacyjnego OKE. Wyniki egzaminu pisemnego były znane zaraz po zakończeniu egzaminu na platformie. Absolwentki naszej szkoły doskonale zdały cześć pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Część praktyczna również poszła im bardzo dobrze, jednakże na dokładne wyniki będą musiały poczekać około dwóch miesięcy.
Uroczystość będąca zwieńczeniem pracy pedagogów i sukcesem słuchaczy przebiegła w bardzo miłej i rodzinnej atmosferze. Był czas na wspólne rozmowy z dyrekcją i radą pedagogiczną oraz snucie planów na przyszłość, zarówno zawodowych, jak i prywatnych.
Podczas spotkania dyrektor pan Andrzej Nizielski wielokrotnie podkreślał, że medyczne kierunki kształcenia dają gwarancję znalezienia satysfakcjonującej pracy. Wręcz niezbędni stali się opiekunowie medyczni, którzy w placówkach opiekuńczo-leczniczych wspierają pielęgniarki w codziennej, kompleksowej opiece nad pacjentami, za co należą im się szczególne wyrazy uznania.
Konieczność szkolenia specjalistów w tej dziedzinie związana jest z procesem starzenia się społeczeństwa, którego skutkiem jest rosnąca liczba osób starych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu kondycji fizycznej lub psychicznej wymagających stałej pomocy w codziennej egzystencji.
Podkreślić należy, że dwanaście spośród tegorocznych absolwentek pracuje aktualnie w Centrum Medycznym Grupa Zdrowie w Kraszewie-Czubakach, to one codziennie dokładają wszelkich starań, aby pomóc osobom chorym i niesamodzielnym w codziennej egzystencji i ulżyć w cierpieniach, wspierając personel medyczny w opiece nad pacjentami.
Praktyki zawodowe zrealizowane w czasie nauki w szkole, w większości przypadków w Centrum Medycznym Grupy Zdrowie w Kraszewie Czubakach, umożliwiły słuchaczkom zapoznanie się z zasadami postępowania w sytuacjach trudnych oraz problemami osób chorych.
Zatrudnianie w placówkach opiekuńczych  tak przygotowanych merytorycznie i praktycznie opiekunów medycznych powinno być powodem do zadowolenia i niebywałej satysfakcji. To także gwarancja profesjonalnego wykonywania powierzanych zadań i obowiązków.
Absolwentki wzbogacone o nową wiedzę i posiadające życiowe doświadczenie z pewnością będą nieść fachową pomoc i po mistrzowsku świadczyć usługi opiekuńcze swoim podopiecznym.
Wszystkim absolwentom gratulujemy bardzo dobrych ocen, a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm. Życzymy kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach przyszłych uczniów oraz była źródłem osobistej satysfakcji.