Zakończenie kierunku technik bhp

Czas rozstania! Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu zakończyli edukację

W sobotę 27 stycznia 2018 roku w Karczmie Retro w Kraszewie-Gaczułtach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego, wicedyrektora, pana Krzysztofa Kuskowskiego oraz nauczycieli: pana Grzegorza Mańkowskiego, pani Ewy Mańkowskiej, pana Damiana Szcześniewskiego i pani Janiny Jóźwiak na uroczystość przybyli również goście honorowi: przewodniczący Rady Gminy Raciąż, pan Jarosław Jaworski oraz przewodniczący Rady Miasta Raciąż, pan Andrzej Staniszewski.

Spotkanie rozpoczął pan dyrektor, Andrzej Nizielski. Pogratulował kolejnej grupie absolwentów ukończenia szkoły i osiągnięcia dobrych i bardzo dobrych wyników kształcenia. Życzył im także dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Następnie opiekun kierunku, pani Hanna Szałkowska uroczyście pożegnała absolwentów. Zgromadzeni usłyszeli między innymi:
Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu serdecznie gratuluje ukończenia edukacji na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Osiągnięte przez Państwa dobre i bardzo dobre wyniki kształcenia są świadectwem dojrzałości, wytrwałości, odpowiedzialności oraz zaangażowania w wykonywanie obowiązków szkolnych. Dali się Państwo poznać, jako osoby zorganizowane i pracowite.
W tym niezwykłym dniu życzę, aby przyszła praca była dla Państwa nie tylko formą spełnienia ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele radości i nieustającą satysfakcję. Wierzę, że zapamiętają Państwo lata spędzone w szkole, a zdobytą wiedzę wykorzystają do realizacji stawianych sobie celów i osiągnięcia życiowego sukcesu.
Najbardziej uroczystym momentem było wręczenie świadectw. Wszyscy absolwenci otrzymali prezentację multimedialną o szkole, a osoby z najlepszymi wynikami kształcenia nagrody dodatkowe – pendrive z audiobookiem. Najlepsza słuchaczka, pani Wiesława Sadowska otrzymała książkę Philippa Meyera pt,, Syn’’
Najwyższe średnie ocen osiągnęli:
1.      Sadowska Wiesława (5,2)
2.      Koszałka Grzegorz (5,2)
3.      Muchyńska Izabela (5,2)
4.      Ozdarska – Chalińska Anna (5,1)
5.      Podlińska Beata (5,0)
Podczas uroczystości panowała bardzo miła atmosfera. Profesjonalna obsługa. nowoczesny wystrój wnętrza karczmy oraz smaczne jedzenie sprawiły, że wszyscy byli bardzo zadowoleni.
Dyrekcja Szkoły serdecznie gratuluje absolwentom uzyskanych wyników kształcenia i życzy sukcesów w  życiu zawodowym i osobistym oraz wytrwałości w realizacji własnych marzeń.

Serdecznie dziękujemy pedagogom, których ciężka praca i zaangażowanie przyniosły zamierzone efekty. To właśnie dzięki nim, osobom dla których kształcenie nowych pokoleń jest pasją, zdeterminowanym w przekazywaniu wiedzy, sumiennym, odpowiedzialnym, stawiającym na pierwszym planie słuchaczy, ich problemy i potrzeby, udało się osiągnąć tak wiele. Kolejna grupa absolwentów opuściła mury naszej szkoły. Ogromne znaczenie miała tu wszechstronna wiedza, doświadczenie i umiejętności nauczycieli, którzy mimo wielu obowiązków potrafili znaleźć czas na rozmowę ze swoimi uczniami i wyjaśnianie im niezrozumiałych kwestii, gdy zaistniała taka potrzeba. Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu ma nadzieję na dalszą, równie owocną współpracę w przyszłości.


Życzenia

Zakończenie jakiegoś etapu w życiu każdego zazwyczaj skłania do podsumowań i refleksji.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu serdecznie gratuluje ukończenia edukacji na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Osiągnięte przez Państwa dobre i bardzo dobre wyniki kształcenia są świadectwem dojrzałości, wytrwałości, odpowiedzialności oraz zaangażowania w wykonywanie obowiązków szkolnych. Dali się Państwo poznać, jako osoby zorganizowane i pracowite.
Drodzy absolwenci!. W półtorarocznym cyklu kształcenia zdobyli Państwo szeregteoretycznych i praktycznych umiejętności. Dzięki zaangażowaniu pedagogów, wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie zostali Państwo doskonale przygotowani do wykonywania przyszłej pracy zawodowej.


Edukacja w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu sprawiła, że zdobyli Państwo nowe, przydatne na rynku pracy kwalifikacje. W trakcie prowadzonych zajęć nauczyli się Państwo rozróżniać pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią. Potrafią Państwo przewidywać zagrożenia  dla  zdrowia i życia człowieka, organizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, stosować niezbędne środki ochrony oraz organizować pracę w zespole rozdzielając zdania z uwzględnieniem predyspozycji i umiejętności pracowników.. Umieją Państwo właściwie oceniać ryzyko  zawodowe, ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także organizować i prowadzić szkolenia. W trakcie nauki poznali Państwo prawa i obowiązki pracowników i pracodawców oraz potrafią w fachowy sposób udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Ważną umiejętnością zdobytą w trakcie nauki w naszej szkole jest zdolność posługiwania się zawodowym językiem obcym w stopniu komunikatywnym, umożliwiającym realizację zadań  zawodowych, a co za tym idzie ułatwiającym znalezienie zatrudnienia poza granicami kraju. Bez trudu interpretują Państwo wypowiedzi pisemne oraz korzystają z obcojęzycznych źródeł informacji. To umiejętności nie do przecenienia w dzisiejszym świecie, gdyż dzięki otwarciu granic staliśmy się obywatelami Europy.
W tym niezwykłym dniu życzę, aby przyszła praca była dla Państwa nie tylko formą spełnienia ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele radości i nieustającą satysfakcję. Wierzę, że zapamiętają Państwo lata spędzone w szkole, a zdobytą wiedzę wykorzystają do realizacji stawianych sobie celów i osiągnięcia życiowego sukcesu.

Sukces to śmiać się często i szczerze, zyskać szacunek innych i podziw dzieci, zasługiwać na dobrą ocenę uczciwych krytyków i cierpliwie znosić zdradę fałszywych przyjaciół, doceniać piękno, znajdować w bliskich to, co najbardziej wartościowe, pozostawić po sobie świat nieco lepszym i mieć świadomość, że choćby jedna istota ludzka odetchnęła lżej dzięki temu, że my istnieliśmy na tym świecie. Sukces to działanie na najwyższym poziomie, w kierunku spełnienia marzeń i pragnień.  
Z całego serca życzę Państwu takiego sukcesu ,zdrowia, szczęścia rodzinnego, wytrwałości, zapału i zaangażowania w każdym podejmowanym działaniu,  odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone, realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień .
Moi Drodzy Absolwenci! Pragnę życzyć wszystkim wyruszającym w kolejny etap życiowej wędrówki, aby nigdy nie zwątpili w swoje umiejętności, aby prawda i piękno były wyznacznikami ich drogi, aby nie bali się miłości i umieli dawać i czerpać z życia wszystko, co najlepsze. Wierzę, że świetne przygotowanie praktyczne oraz wiedza teoretyczna zdobyta w naszej szkole pomoże Państwu rozwijać swoje umiejętności w nowo zdobytym zawodzie
Powodzenia!
                                  Z wyrazami uznania i najlepszymi życzeniami
                                                                                   Dyrektor Szkoły Andrzej Nizielski
                                                                                       oraz Kadra Pedagogiczna Kierunku BHP