Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu czwarta w województwie

Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu jest czwartą szkołą w województwie mazowieckim pod względem liczby absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2017 roku  (na 127 szkół policealnych w województwie)!

Zespół Szkół STO w Raciążu obchodzić będzie w najbliższym czasie 25-lecie istnienia. Jeden z oddziałów tej szkoły – Publiczna Szkoła Policealna STO ma szczególny powód do świętowania – została sklasyfikowana na 4 miejscu pod względem zdawalności egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Tylko 3 warszawskie szkoły wyprzedziły ją pod tym względem. Są to szkoły: Policealna Warszawska Szkoła Medyczna (166 absolwentów na 302 słuchaczy), Policealna Szkoła Cosinus I w Warszawie (317 absolwentów na 1377 słuchaczy) oraz Nova Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie (385 absolwentów na 993 słuchaczy). Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu, do której uczęszcza 248 uczniów, a kwalifikacje w zawodzie uzyskało 133 absolwentów, na tle wspomnianych wcześniej szkół prezentuje się znakomicie.
Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu zostawiła daleko w tyle wszystkie szkoły z powiatu płońskiego i sąsiadujących: najlepszy wynik wśród płockich szkół – 78 absolwentów, ciechanowskich – 36, płońskich – 24.

Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu jest jedną z najlepszych szkół w województwie! Jest to historyczne osiągnięcie! Marzenie stało się rzeczywistością! Sukces słuchaczy sukcesem szkoły, dyrekcji i wykładowców! Tak w kilku zdaniach można opisać to, co udało się wspólnymi siłami osiągnąć.
To ogromna radość, satysfakcja i powód do dumy! Ten imponujący wynik jest świadectwem bardzo wysokiej jakości kształcenia w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu oraz równie wysokich kompetencji i umiejętności kadry pedagogicznej pracującej w tej placówce oświatowej.
Gratulujemy wyników zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom. Jest to najlepszy dowód na to, że znajdująca się w małym miasteczku szkoła policealna może bez problemów konkurować z innymi tego tylu placówkami, odnosić sukcesy i wygrywać rywalizację, jeśli chodzi o ilość osób zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
Niebywały sukces jest wynikiem wytężonej pracy dyrekcji i pedagogów nad systematycznym podnoszeniem jakości nauczania, dużego doświadczenia szkoły w edukacji zawodowej, zatrudniania najlepszych nauczycieli z Płocka, Warszawy, czy Płońska, jak również kładzenia dużego nacisku na kształcenie praktyczne poprzez organizację praktyk zawodowych realizowanych w ramach porozumień zawartych z zakładami pracy (np. Centrum Medyczne Grupa „Zdrowie” w Kraszewie – Czubakach, Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku).
Ogromne znaczenie dla osiągnięcia tak wspaniałego wyniku przez Publiczną Szkołę Policealną w Raciążu miało bardzo nowoczesne wyposażenie szkolnych pracowni, w których odbywa się kształcenie praktyczne słuchaczy. Dorośli, którzy wybierają wspomnianą szkołę przychodzą w konkretnym celu – aby zdobyć zawód, który w przyszłości da im pracę. Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie świadczą o tym, że kończąc Publiczną Szkołę Policealną w Raciążu absolwenci są świetnie wyszkolonymi fachowcami w swojej dziedzinie.
Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu zajęła bardzo wysoką lokatę w rankingu! Słuchacze nie zawiedli pokładanych w nich nadziei!Bierzcie  z nich przykład! Niech rewelacyjne wyniki przez nich osiągnięte zmobilizują was, absolwentów szkół średnich do rozpoczynania edukacji w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu. Naprawdę warto się tu uczyć! Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu! Nie zmarnujcie swojej szansy! To z nami osiągniecie sukces! Innowacyjność, nowoczesne technologie i modele nauczania gwarantem lepszej przyszłości.
Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu podaje do wiadomości liczbę absolwentów według zawodów i specjalności (z poprzedniego roku szkolnego), którzy w styczniu i czerwcu 2017 roku przystąpili i zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i odebrali dyplomy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA STO W RACIĄŻU
Zawód:
TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ (system zaoczny) symbol 515203
Kwalifikacje:
K1 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7)
K2 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8)
Liczba osób, które  zdały egzamin i otrzymały tytuł technika – 37     osób
Kobiet – 10   Mężczyzn - 27
Zawód:
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (system zaoczny) symbol 325509
Kwalifikacja:
K1 – Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy  (Z.13)
Liczba osób, które  zdały egzamin i otrzymały tytuł technika – 8    
Kobiet – 3   Mężczyzn - 5
OPIEKUN MEDYCZNY, kierunek medyczny (system zaoczny) symbol   532102                               
Kwalifikacje:
K 1 - Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej  (Z.4)
Liczba osób, które  zdały egzamin  – 16    
Kobiet – 15   Mężczyzn – 1
Zawód:
TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (system zaoczny) symbol 514207
Kwalifikacje:
K 1 -  Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy  (A.61.)
K 2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)
Liczba osób, które  zdały egzamin i otrzymały tytuł technika – 29    
Kobiet – 29   Mężczyzn – 0
Zawód:
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY (system dzienny) symbol 325907
Kwalifikacje:
K. 1 - Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej  (Z.9)
Liczba osób, które  zdały egzamin – 19    
Kobiet – 18   Mężczyzn – 1
Zawód:
OPIEKUNKA DZIECIĘCA (system dzienny) symbol 325905
Kwalifikacje:
K 1 -  Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (Z. 11)
Liczba osób, które  zdały egzamin – 17    
Kobiet – 17   Mężczyzn – 0
Zawód:
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (system zaoczny) symbol 311513
Kwalifikacje:
M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych,
M. 12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
M. 42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Liczba osób, które  zdały egzamin i otrzymały tytuł technika – 7    
Kobiet – 0  Mężczyzn – 7
                                
                                       DYPLOMY ODEBRAŁO RAZEM 133 SŁUCHACZY PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ W RACIĄŻU               
                       

Andrzej Nizielski