Platforma egzaminacyjna


Zawodowe egzaminy z kwalifikacji przeprowadzane są za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej CKE. Z tego względu, aby dobrze Państwa przygotować do tych egzaminów, w naszej szkole funkcjonuje platforma egzaminacyjna, na której odbywają się kolokwia oraz egzaminy semestralne na wszystkich kierunkach naszej szkoły. Obecnie znajduje się na niej ponad 2000 pytań, co pozwala dobrze przygotować Państwa do egzaminów zawodowych.