UWAGA!!! PLANY ZJAZDÓW NA SEMESTR ZIMOWY 2017/2018

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ SEMESTR I i II 2017/1018

OPIEKUN MEDYCZNY SEMESTR I i II 2017/1018

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SEMESTR I i III 2017/2018

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ I i III 2017/2018