Targi pracy w Żurominie

Słuchaczki i opiekunowie z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu na Targach Pracy i Edukacji w Żurominie


25 kwietnia 2017 roku słuchaczki Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, panie: Olga Szcześniak i Angelika Turowska wraz z opiekunami: panią Hanną Szałkowską i panem Marcinem Ciarkowskim wybrali się do Żuromina na Targi Pracy i Edukacji. Odbywająca się w hali sportowej żuromińskiego liceum impreza była bardzo udana i przyciągnęła rzeszę uczniów, osób bezrobotnych oraz pracujących myślących o przekwalifikowaniu się. Wśród wystawców swoją ofertę prezentowali przedsiębiorcy, handlowcy, producenci oraz rolnicy. Własne stanowiska miały także instytucje: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Administracja Skarbowa, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, policja, wojsko oraz okoliczne urzędy pracy. Odwiedzający mogli obejrzeć piękne wystawy przygotowane przez biblioteki, warsztaty terapii zajęciowej oraz domy pomocy społecznej. Nie zabrakło przedstawicieli uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.
Uczestnictwo naszej szkoły w tym wydarzeniu było niezapomnianym przeżyciem dla słuchaczek – przyszłych kosmetyczek, które prezentowały swoje umiejętności przed szerszym gronem: malowały paznokcie oraz wykonywały profesjonalny makijaż. Zainteresowanie było ogromne. Dziewczyny i kobiety ustawiały się w kolejce by skorzystać z zabiegów upiększających, podziwiały pracę naszych słuchaczek oraz oglądały używane przez nie kosmetyki. Panie: Angelika Turowska i Olga Szcześniak chętnie odpowiadały na wszelkie zadawane im pytania dzieląc się wiedzą zdobytą podczas zajęć w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu. To z pewnością pomoże wielu osobom podjąć trafną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Być może część z nich już od września rozpocznie naukę w naszej szkole. 
Z uwagi na to, że halę sportową odwiedziły prawdziwe tłumy, a stanowisko Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu było oblegane, ulotki informacyjne bardzo szybko się rozchodziły. Uwagę przyciągał wielki baner prezentujący wszystkie kierunki kształcenia proponowane przez szkołę osobom dorosłym posiadającym średnie wykształcenie.
Była okazja do rozmowy o przyszłościowych kierunkach kształcenia, takich jak: opiekun medyczny, opiekun osoby starszej, asystent osoby niepełnosprawnej, których ukończenie daje gwarancję pracy ze względu na postępujący proces starzenia się społeczeństwa.
Zainteresowaniem cieszył się także kierunek: technik turystyki wiejskiej, którego absolwenci zdobywają uprawnienia do prowadzenia gospodarstw rolnych i pozyskiwania środków z Funduszów Unijnych. Zwiedzając poszczególne stanowiska, pracownicy Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu: pani Hanna Szałkowska i pan Marcin Ciarkowski rozdawali ulotki uczestnikom targów, pomagając im w podjęciu mądrej decyzji dotyczącej ścieżki dalszego kształcenia. Nie jest to bowiem rzeczą łatwą i wymaga większego zastanowienia.
Wyjazd na Targi Pracy zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Powiatowy Urząd Pracy  w Żurominie wiązał się z wieloma korzyściami nie tylko dla słuchaczy, lecz także dla całej szkoły. Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu zaprezentowała się, jako nowoczesna placówka oświatowa, świadcząca usługi edukacyjne dla lokalnej społeczności i oferująca nowe przyszłościowe kierunki kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Organizatorem wyjazdu był nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, pan Łukasz Palmowski, przy współpracy z dyrektorem szkoły, panem Andrzejem Nizielskim.