Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Wysoka jakość kształcenia przynosi efekty! Rewelacyjne wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2017 roku

Trzydziestego pierwszego marca 2017 roku poznaliśmy wyniki zewnętrznych egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu  przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie w sesji zimowej w roku szkolnym 2016/2017.
Wyniki egzaminów teoretycznych (pisemnych) zdawanych na komputerach znane były już w styczniu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e - learningowej. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.
Pierwszy raz w historii naszej szkoły, aż tak dużo osób zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Najlepszy wynik osiągnięto na kierunku technik usług kosmetycznych, gdzie aż osiem słuchaczek zdobyło 100% punktów na egzaminie praktycznym.

Bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jest powodem do dumy, zarówno dla dyrekcji, jak i uczących w naszej placówce edukacyjnej pedagogów. Kadra pedagogiczna Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu składa się z wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie, posiadających ogromne doświadczenie i wieloletni staż pracy na uczelniach wyższych. To oni są autorami sukcesu naszych absolwentów. To właśnie dzięki nim, osobom dla których kształcenie nowych pokoleń jest pasją, zdeterminowanym w przekazywaniu wiedzy, sumiennym, odpowiedzialnym, stawiającym na pierwszym planie słuchaczy, ich problemy i potrzeby, udało się osiągnąć tak wiele.
W naszej szkole nauczyciele są dla słuchaczy, a nie słuchacze dla nauczycieli. Służą pomocą, gdy tylko zaistnieje taka potrzeba. Potrafią znaleźć czas na rozmowę ze swoimi podopiecznymi, pomagają w trudnych chwilach, wyjaśniają niezrozumiałe kwestie, wspierają w wyborze fachowej literatury oraz prowadzą zajęcia dodatkowe, które bardzo często są niezbędne przed zbliżającymi się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe.
Ogromne znaczenie w osiągnięciu tak wspaniałych wyników edukacyjnych mają nowoczesne formy kształcenia oraz innowacyjne zajęcia dydaktyczne. Kompetentna, doskonale wykształcona kadra pedagogiczna wykorzystuje w swojej pracy technologię informacyjną, nowoczesne urządzenia multimedialne oraz różnorodne pomoce dydaktyczne. W Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu stworzono wirtualną e-bibliotekę, z której korzystają słuchacze. Jest to duże udogodnienie szczególnie dla tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Na lekcjach przygotowujących do egzaminu zawodowego wykorzystywana jest platforma e-leaarningowa stanowiąca zbiór egzaminów z różnych kwalifikacji. Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie kształcenia praktycznego w zawodach: technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca – to kolejne atuty naszej placówki, w której stawiamy na wysoką jakość kształcenia.
 Nauczyciele nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe kształcąc się na studiach podyplomowych oraz uczestnicząc w różnorodnych kursach i szkoleniach. Wśród kadry pedagogicznej mamy osoby, które doktoryzują się lub posiadają już tytuł doktora, tak jak wykładająca na kierunku technik turystyki wiejskiej, pani Hanna Szałkowska. Posiadanie w swoich szeregach doskonale przygotowanych merytorycznie i praktycznie nauczycieli wpływa w widoczny sposób na podniesienie jakości kształcenia.
W Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu, przy współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, trzykrotnie przeprowadzona została standaryzacja egzaminów zawodowych w zawodzie technik turystyki wiejskiej. Nie dziwią więc bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na wspomnianym kierunku oraz zdawalność, która wyniosła 100%. Jest to o tyle ważne, że technik turystyki wiejskiej to kierunek przyszłościowy pozwalający zdobyć uprawnienia do prowadzenia gospodarstw rolnych oraz działalności agroturystycznej.
W ramach realizacji podstawy programowej szkoła współpracuje z różnymi firmami, takimi jak: biuro turystyczne Ebike Travel w Warszawie, Biuro Podróży Karo w Płońsku oraz gospodarstwami agroturystycznymi, wśród których jest Gospodarstwo Agroturystyczne ,,Sielanka” położone w miejscowości Pólka Raciąż. Słuchacze uczestniczą w wyjazdach szkoleniowo-edukacyjnych, systematycznie odwiedzają Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poświętnym, gdzie biorą udział w szkoleniach z zakresu prowadzenia działalności agroturystycznej i turystycznej oraz prowadzonych przez wybitnych specjalistów seminariach będących okazją do poznania dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi, a także technologii wytwarzania produktów regionalnych i ekologicznych.
            Wyjazdy mają wymiar dydaktyczny. Słuchacze otrzymują wyczerpujące odpowiedzi na stawiane pytania, zwiedzają najatrakcyjniejsze regiony turystyczne w Polsce i za granicą, przemierzają sieć pieszych i rowerowych szlaków, oglądają interesujące zabytki architektoniczne poznając folklor odwiedzanych miejsc.
            To co wyróżnia naszą szkołę i cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy turystyki wiejskiej to ciekawa forma zaliczenia części praktyk zawodowych. Corocznie z inicjatywy dyrektora organizowany jest wyjazd szkoleniowo-edukacyjny do Szwecji. Podróż umożliwia obejrzenie najbardziej malowniczych wysp archipelagu Aspo oraz zabytkowego miasta – Karlskrony. Słuchacze poznają w praktyce specyfikę pracy w biurze podróży, tajniki pracy pilota i przewodnika turystycznego oraz zasady właściwej organizacji wycieczek.
            Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu stara się, by słuchacze wszystkich kierunków osiągali jak najlepsze wyniki kształcenia. W sesji zimowej roku szkolnego 2016/2017 stuprocentową zdawalnością możemy pochwalić się także na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy oraz technik usług kosmetycznych. Na szczególne wyrazy uznania zasługują kosmetyczki, z których aż osiem osiągnęło maksymalny wynik z egzaminu praktycznego - zdobywając 100% punktów, a co za tym idzie nie popełniając żadnego błędu.
Jest to zasługą nauczycieli doskonale przygotowanych do wykonywania zawodu oraz szeregu działań podejmowanych przez dyrektora szkoły, pana Andrzeja Nizielskiego w celu odpowiedniego przygotowania słuchaczek do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Powodem dla którego warto pobierać naukę na kierunku technik usług kosmetycznych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu jest możliwość uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez konsultantki firmy Mary Kay i Ziaja, podczas których słuchaczki mogą zapoznać się z szeroką ofertą profesjonalnych kosmetyków oraz przygotować do praktycznego wykonywania zabiegów upiększających z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu preparatów. 
Wszechstronna wiedza zdobyta podczas szkoleń, znacznie wykraczająca poza program nauczania jest jedną z przyczyn godnych pozazdroszczenia wyników egzaminów zawodowych. Uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach sprawia, że słuchaczki mogą nauczyć się właściwej organizacji stanowiska pracy, współpracy w zespole, diagnozowania stanu skóry oraz przeprowadzania wnikliwego wywiadu z klientem. Mają okazję przyjrzeć się pracy doświadczonych kosmetyczek, pogłębić wiedzę teoretyczną, udoskonalić umiejętności praktyczne oraz wyćwiczyć sprawność manualną.
To nie jedyny sposób na rewelacyjne wyniki kształcenia. Na zwiększenie wiedzy teoretycznej i praktycznej i zdobycie nowych, przydatnych umiejętności zawodowych przez nasze słuchaczki miały wpływ także wyjazdy szkoleniowe, wśród których na szczególną uwagę zasługuje pobyt w SPA na Mazurach. który miał ogromną wartość edukacyjną.
Słuchaczki pogłębiły wiedzę i doświadczenie z dziedziny fizykoterapii, co nie byłoby możliwe w warunkach szkolnych, czy też w salonie kosmetycznym. Warsztaty prowadzone przez wybitne specjalistki sprzyjały poznawaniu nowych technik i kuracji na twarz i ciało oraz dawały możliwość zadawania pytań i uzyskiwania dokładnych, rzeczowych odpowiedzi.
Poniżej przedstawiamy wyniki egzaminów zawodowych w sesji zimowej w roku szkolnym 2016/2017. Są one najlepszym dowodem na to, że wszelkie działania podejmowane przez Publiczną Szkołę Policealną w Raciążu w celu lepszego przygotowania słuchaczy do egzaminów są słuszne, przynoszą zamierzone efekty i powinny być dalej kontynuowane.


Zdawalność na poszczególnych kierunkach kształcenia:


Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.07 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich). Zdawalność: 100 %.

Najwyższy średni wynik z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:


1.       Zgliczyński Tomasz, cześć praktyczna: 98 %, część teoretyczna: 98 %, średnia: 98 %
2. Wierzchowski Damian, cześć praktyczna: 82 %, część teoretyczna: 78 %, średnia: 80 %

Najwyższy wynik z części teoretycznej osiągnęli:

1. Zgliczyński Tomasz  - 98%
2. Wierzchowski Damian – 78%Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

1.      Zgliczyński Tomasz - 98%
2.      Koziczyński Robert Paweł – 97%
3.      Kruszewska Paulina Magdalena – 94%


W zakresie kwalifikacji T.07 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich) słuchacze nauczyli się między innymi:

Ø  klasyfikować imprezy i usługi turystyczne,
Ø  rozpoznawać oczekiwania klientów dotyczące imprez i usług turystycznych,
Ø  korzystać z dostępnych źródeł informacji geograficznej i turystycznej,
Ø  opracowywać programy imprez turystycznych,
Ø  dobierać usługodawców do rodzaju imprez i usług turystycznych,
Ø  kalkulować koszty imprez i usług turystycznych,
Ø  sporządzać dokumenty związane z przygotowaniem i sprzedażą imprez i usług turystycznych

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.08  (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Zdawalność: 100 %.

Najwyższe średni wynik z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnął:


1. Zgliczyński Tomasz, część praktyczna: 76 %, część teoretyczna: 95%, średnia:  85,5%

Najwyższe wyniki z części teoretycznej osiągnęli:

1.      Sajewski Cezary - 95%
2.      Machnacka Karolina – 95%
3.      Zgliczyński Tomasz – 95%


Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęła:

1.      Krysińska Małgorzata - 100%


W zakresie kwalifikacji T.08 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego) absolwenci nauczyli się między innymi: 

Ø  dobierać grupy i gatunki roślin i zwierząt do warunków przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego,
Ø  prowadzić prace związane z żywieniem, rozrodem oraz pielęgnacją zwierząt gospodarskich,
Ø  kontrolować jakość wykonywanych prac związanych z prowadzeniem produkcji w gospodarstwie rolnym,
Ø  eksploatować pojazdy, maszyny, narzędzia i urządzenia przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Ø  stosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
Ø  określać warunki adaptacji gospodarstwa rolnego na potrzeby działalności agroturystycznej,
Ø   planować działalność turystyczną w gospodarstwie rolnym i obliczać jej opłacalność,
Ø  sporządzać potrawy i napoje przestrzegając zasad racjonalnego żywienia oraz bezpieczeństwa i jakości zdrowotnej żywności

Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych). Zdawalność: 80 %.

Najlepszy wynik osiągnął:

1.      Jankowski Mateusz – 63% (część teoretyczna)


W zakresie kwalifikacji M.12 (Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych) słuchacze nauczyli się między innymi:


Ø  wypełniać dokumentację związaną z przyjęciem pojazdu samochodowego,
Ø  stosować programy komputerowe do diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
Ø  interpretować wyniki pomiarów układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
Ø  dobierać metody naprawy układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
Ø  wykonywać demontaż układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
Ø  sporządzać kalkulację kosztów wykonania usługi

Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.42 (Organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych). Zdawalność: 72%

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:


1.      Skierkowski Michał, cześć praktyczna: 100 %, część teoretyczna: 93 %, średnia:  96,5 %
2.      Topolewski Jacek, cześć praktyczna: 91%, część teoretyczna: 95 %, średnia:  93%
3.      Gilewski Artur Jacek, cześć praktyczna: 97%, część teoretyczna: 85 %, średnia:  91%

Najwyższy wynik z części teoretycznej osiągnęli:


1.      Topolewski Jacek -  95 %
2.      Skierkowski Michał – 93%
3.      Sokołowski Adam - 88%Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

1. Skierkowski Michał  -  100%
2. Gilewski Artur Jacek –  97 %
3. Piątkowski Mirosław - 94%
4. Lewandowski Krzysztof - 94%

5. Topolewski Jacek - 91%


W zakresie kwalifikacji M.42 (Organizowanie i prowadzenie procesu obsługi pojazdów  samochodowych) słuchacze nauczyli się:

Ø  posługiwać się dokumentacją technologiczną procesów naprawy pojazdów samochodowych,
Ø  przestrzegać zasad gospodarki częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi pojazdów samochodowych,
Ø  przydzielać prace z zakresu obsługi pojazdów samochodowych zespołowi pracowników,
Ø  prowadzić dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
Ø  sporządzać kalkulację kosztów wykonania obsługi pojazdów samochodowych,
Ø  wprowadzać rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na efektywność i jakość obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
Ø  nadzorować proces obsługi i konserwacji pojazdów samochodowych,
Ø  oceniać jakość wykonywanych prac


Technik usług kosmetycznych, kwalifikacja A.62  (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp). Zdawalność 100 %.

Wszystkie słuchaczki uzyskały średni wynik z części teoretycznej i praktycznej powyżej 90%.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęły:

1. Kalinowska Anna, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 98%, średnia: 99%
2. Kędzierska Małgorzata, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 98%, średnia: 99%
3. Markiewicz - Urbanowska Jolanta, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 95%, średnia: 97,5%
4. Mroczek Monika, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 95%, średnia: 97,5%
5. Adamska Natalia, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 95%, średnia: 97,5%
6. Kołecka Ewelina, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 95%, średnia: 97,5%
7. Kordalska Anna, część praktyczna: 100%, część teoretyczna: 93%, średnia: 96,5%


Najwyższe wyniki z części teoretycznej osiągnęły:

1. Kalinowska Anna - 98%
2. Kędzierska Małgorzata - 98%
3. Markiewicz - Urbanowska Jolanta - 95 %
4. Mroczek Monika - 95%
5. Adamska Natalia - 95%
6. Kołecka Ewelina - 95%

Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęły:1.  Markiewicz - Urbanowska Jolanta - 100 %
2. Adamska Natalia - 100%
3. Kalinowska Anna - 100%
4. Kędzierska Małgorzata - 100%
5. Kołecka Ewelina - 100%
6. Kucińska Marlena - 100%
7. Kordalska Anna - 100%
8. Mroczek Monika - 100%


W zakresie kwalifikacji A.62 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp ) słuchaczki nauczyły się między innymi:

Ø  dobierać metody diagnozy stanu skóry,
Ø  przygotowywać klienta do określonego zabiegu kosmetycznego ciała,
Ø  określać przeciwwskazania do wykonania określonych zabiegów upiększających ciała,
Ø  dobierać metody i środki dezynfekcji i sterylizacji narzędzi przed planowanym zabiegiem kosmetycznym ciała,
Ø   przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych,
Ø  dobierać metody i techniki wykonania określonych zabiegów kosmetycznych ciała,
Ø  dobierać  preparaty kosmetyczne do wykonywania określonych zabiegów kosmetycznych ciała,
Ø  wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i upiększające ciała zgodnie z postawioną diagnozą,
Ø  wykonywać zabiegi pielęgnacyjne ciała z wykorzystaniem czynników fizykalnych,
Ø  udzielać porad kosmetycznych w zakresie wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała w warunkach domowych,
Ø  wykonywać zabiegi upiększające dłoni i stóp zgodnie z potrzebami klienta,

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy kwalifikacja Z.13 (Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy). Zdawalność: 100 %.

Najwyższe średnie wyniki z części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe osiągnęli:

1.      Wagner Jarosław, część praktyczna: 94%, część teoretyczna 98%, średnia: 96%
2.      Krawczyk Marzanna Teresa, część praktyczna: 96%, część teoretyczna 90%, średnia: 93%
3.      Zgorzelska Anna, część praktyczna: 90%, część teoretyczna 95%, średnia: 92,5%
4.      Stańczak Mariusz, część praktyczna: 91%, część teoretyczna 90%, średnia: 90,5%


Najwyższe wyniki z części teoretycznej osiągnęli:

1.      Wagner Jarosław - 98%
2.      Zgorzelska Anna - 95%
3.      Kołodziejski Sebastian - 93%
4.      Krygielski Damian Andrzej - 93%Najwyższe wyniki z części praktycznej osiągnęli:

1.      Krawczyk Marzanna Teresa - 96%
2.      Wagner Jarosław - 94%
3.      Okońska Eliza Zofia - 91%
4.      Stańczak Mariusz - 91%

W zakresie kwalifikacji Z.13 (Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy) słuchacze nauczyli się między innymi:

Ø  określać obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy,
Ø  opracowywać regulaminy i instrukcje stanowiskowe pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
Ø  wykonywać czynności związane z kontrolą maszyn i urządzeń technicznych pod kątem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
Ø  opisywać relacje zachodzące w układzie człowiek – maszyna – środowisko,
Ø  posługiwać się dokumentacją do projektowania i korygowania elementów stanowisk pracy,
Ø  oceniać ryzyko zawodowe,
Ø  identyfikować czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne,
Ø  ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
Ø  sporządzać dokumentację powypadkową,
Ø  organizować i prowadzić szkolenia oraz świadczyć usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy


Dyrekcja szkoły wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie gratuluje bardzo dobrych wyników nauczania i życzy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.