Zakończenie TPS

Mechanicy odebrali dyplomy! Zakończenie edukacji na kierunku technik pojazdów samochodowych10 lutego 2017 roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyło się uroczyste zakończenie roku dla kierunku technik pojazdów samochodowych.
Mechanik samochodowy to zawód z przyszłością związany z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Po dwuletnim cyklu kształcenia nasi absolwenci poznali tajniki diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. Stali się wykwalifikowanymi fachowcami potrafiącymi świadczyć usługi w branży motoryzacyjnej z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie.
Dynamiczny rozwój świata motoryzacji wywiera coraz większy nacisk na rozwój usług serwisowych i naprawczych. Nasi absolwenci doskonale wiedzą, że  współczesnych samochodów nie da się naprawić przy pomocy kilku podstawowych kluczy, lecz należy w tym celu wykorzystywać wszelkie aktualnie dostępne zdobycze techniki.
Jest to zasługa pracujących w naszej szkole nauczycieli, którzy chętnie dzielili się ze słuchaczami posiadaną wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu dzisiejsi absolwenci aktualizowali wiadomościi zdobywali nowe, cenne umiejętności.   Uroczystość będącą podsumowaniem dwuletniej edukacji w zawodzie technik pojazdów samochodowych otworzył dyrektor, pan Andrzej Nizielski.  Powitał wicedyrektora, pana Krzysztofa Kuskowskiego, kierownika szkolenia praktycznego, pana Łukasza Palmowskiego, nauczycieli, panów: Pawła Radeckiego i Romana Bieńkowskiego, a przede wszystkim słuchaczy, którym pogratulował dobrych i bardzo dobrych wyników kształcenia. Przypomniał także, że są oni ostatnim rocznikiem absolwentów, którzy mogli zdobyć kwalifikacje technika pojazdów samochodowych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu.Kolejnym punktem programu było uroczyste wręczenie świadectw. Najlepsze wyniki kształcenia osiągnęli:

1. Gilewski Artur (4,82)
2. Sokołowski Adam (4,73)
3. Skierkowski Michał (4,70)
4. Topolewski Jacek (4,50)
5. Lewandowski Krzysztof (4,50)
Kierunek technik pojazdów samochodowych ukończyło 12 absolwentów. W czterosemestralnym cyklu kształcenia zdobyli gruntowną wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w branży samochodowej, nauczyli się zawodowego języka obcego oraz poznali:


·         podstawy konstrukcji maszyn,
·         przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B,
·         technologię napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych,
·         technologię napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,

W dwuletnim toku edukacji zrealizowano przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym (techniki wytwarzania, naprawy zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych, naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych) oraz sto sześćdziesiąt godzin praktyki zawodowej (4 tygodnie).

Praktyka zawodowa odbywała się w dobrze wyposażonych prywatnych zakładach naprawy pojazdów samochodowych. Słuchacze zdobyli niezbędne kompetencje personalne i społeczne (przestrzeganie zasad kultury osobistej i etyki, kreatywność, konsekwencja w realizacji zadań, przewidywanie skutków podejmowanych działań, umiejętność radzenia sobie ze stresem), poszerzyli wiedzę o zagadnienia dotyczące klasycznej budowy pojazdów oraz zasady ich działania.  Poznali także:

·      najnowsze technologie i metody diagnostyczne stosowane w motoryzacji,
·      techniczne podstawy zawodu i techniki wytwarzania,
·      podstawy elektrotechniki i elektroniki
·      zasady  organizowania i planowania pracy małych zespołów,
·      rozwiązania techniczne wpływające na poprawę warunków pracy,
·      zasady diagnozowania pojazdów samochodowych, układów elektrycznych
i elektronicznych,
·      zasady naprawy pojazdów samochodowych, układów elektrycznych i elektronicznych, zespołów i podzespołów,
·      zasady obsługi pojazdów samochodowych,
·      zasady posługiwania się dokumentacją techniczną,
·      zasady stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych,
·      podstawy przedsiębiorczości, bezpieczeństwa i higieny pracy,
·      zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

     W całym cyklu kształcenia musieli zaliczyć egzaminy z następujących kwalifikacji zawodowych:

*      M.18. (diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych); 
*      M.12. (diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych);
*      M.42. (organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych)

Wszystkim absolwentom gratulujemy ukończenia szkoły i życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.