UWAGA!!! PLANY ZJAZDÓW NA SEMESTR LETNI 2016/2017


TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH SEMESTR IV 2016/2017

OPIEKUN MEDYCZNY SEMESTR II 2016/2017

OPIEKUN MEDYCZNY SEMESTR II 2016/2017 PIĄTKI

OPIEKUNKA DZIECIĘCA SEMESTR IV 2016/2017

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY SEMESTR IV 2016/2017

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY SEMESTR II 2016/2017

TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ II i IV 2016/2017