Wyjazd edukacyjno – dydaktyczny do Torunia 20 listopada 2016r.

W dniu 20 listopada 2016 r. słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, uczęszczający na kierunek technik turystyki wiejskiej, technik bhp i terapeuta zajęciowy wraz z Panem Dyrektorem Andrzejem Nizielskim i opiekunami: Łukaszem Palmowskim, Hanną Szałkowską, Martą Samoraj, Anną Wagner i Marcinem Ciarkowskim uczestniczyli w wyjeździe edukacyjno - dydaktycznym do Torunia. <pobierz sprawozdanie>

Głównym przesłaniem wyjazdu było zapoznanie słuchaczy z pracą przewodnika i pilota wycieczek w aspekcie praktycznym, przekazanie im wiedzy przez bardzo doświadczonego i kompetentnego przewodnika. Równie ważnym celem było poznanie na żywo piękna i znaczenia Zespołu Staromiejskiego Torunia, który 4 grudnia 1997 roku, podczas XXI plenarnej sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO w Neapolu, został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.
Miasto Toruń położone nad Wisłą i Drwęcą, na terenie Pomorza i Kujaw jest jedną z najstarszych miejscowości w Polsce, dużym ośrodkiem gospodarczym, naukowym, akademickim  i turystycznym oraz ważnym węzłem drogowym i kolejowym.
Wizyta w Toruniu była niepowtarzalną okazją do poznania historii miasta, obejrzenia części imponujących zabytków oraz zwiedzenia rodzinnej miejscowości znanego wszystkim astronoma Mikołaja Kopernika, który właśnie w Toruniu spędził swoje dzieciństwo i młodość.
Rano, punktualnie o godzinie 8.00, uczestnicy wyjazdu wyruszyli w  podróż, która minęła szybko w bardzo miłej atmosferze. Pierwszym, ważnym punktem wycieczki było spotkanie z panią przewodnik, Ewą Bajraszewską, czekającą w umówionym miejscu – na parkingu przy Bulwarze Filadejfijskim.
                    
Po wstępnym omówieniu z Panią przewodnik planu wycieczki wszyscy udali się do miejsca niezwykłego, Muzeum Toruńskiego Piernika. W założonej w IX wieku dawnej fabryce pierników należącej niegdyś do rodziny Weese, za sprawą urzekającej aranżacji wnętrz i niezliczonych obiektów muzealnych słuchacze i nauczyciele z naszej szkoły mogli poczuć się jakby cofnęli się w czasie. Niebywałą przyjemność sprawił im udział w warsztatach wypieku pierników, gdzie zasiadając przy drewnianych stołach, jak na prawdziwych piekarzy przystało, przystępowali do przygotowania pierników, do czego wykorzystano wcześniej przygotowane ciasto oraz  przeznaczone do tego celu formy nadające piernikom wybrany kształt. Po uformowaniu pierniki zostały upieczone w specjalnych piecach. Wypieczone figurki piernikowe  można było wziąć ze sobą na pamiątkę. Dzięki pani prowadzącej warsztaty można było poznać recepturę, składniki i proces technologiczny przyrządzenia prawdziwych, toruńskich przysmaków.                                 
             Następnie wycieczkowicze, podzielili się na dwie grupy i w towarzystwie przewodników rozpoczęli zwiedzanie Torunia. W trakcie wędrówki ulicami miasta dowiedzieli się, że praca przewodnika to zawód bardzo odpowiedzialny, a osoby go wykonujące muszą posiadać szeroką wiedzę na temat obszaru, po którym oprowadzają turystów, być osobami komunikatywnymi, potrafiącymi w jasny sposób przekazywać najważniejsze informacje, znać historie odwiedzanych miejsc i obiektów oraz umieć zainteresować opowiadanymi legendami związanymi ze zwiedzanymi terenami.         
Pani przewodnik omówiła jak wygląda działalność biura turystycznego, jakie są zasady zapisywania na wycieczki oraz usadzania podróżnych w autokarze. Powiedziała także, że obowiązkiem pilota wycieczek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych jest zapoznanie z regulaminem wyjazdu, poinformowanie o zasadach poruszania się po mieście, o miejscach gdzie można skorzystać z toalety, ustalenie godzin i miejsc spotkań, zadbanie o względy bezpieczeństwa, przypomnienie o zagrożeniach (np. okradzenie przez kieszonkowców w dużych skupiskach ludzkich) oraz poinstruowanie o najważniejszych strategicznych, punktach miasta (np. pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu). Wycieczkowiczów pouczono także, że w przypadku zgubienia się nie należy samodzielnie poszukiwać drogi powrotnej, lecz zatrzymać się i czekać na przybycie przewodnika.
     
Ważnym punktem wyjazdu było piesze zwiedzanie miasta i wspólne oglądanie najważniejszych i najsłynniejszych zabytków Torunia, połączone z wykładem na ich temat. Słuchacze i opiekunowie z zainteresowaniem oglądali średniowieczny zespół miejski, obejmujący Stare i Nowe Miasto z zachowanym XIII-wiecznym układem urbanistycznym, ruiny zamku krzyżackiego, kamienice z XIX i XX wieku, z których 90% ma średniowieczne piwnice, fragmenty staromiejskich murów (budowanych od połowy XIII, rozbudowywanych i modernizowanych do XV wieku), wybudowaną w drugiej połowie XIII wieku, piętnastometrową basztę obronną zwaną ze względu na swoje znaczne odchylenie od pionu Krzywą Wieżą, Kościół Świętego Ducha, toruńskie mosty, zlokalizowany w centrum miasta, na Bulwarze Filadelfijskim, na wysokości Bramy Klasztornej Pomnik Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej w Toruniu, kamienicę w stylu barokowym zwaną zwyczajowo Łukiem Cezara, fontannę stojąca na Rynku Staromiejskim zwieńczoną statuetką flisaka grającego na skrzypcach(pomnik flisaka), Gospodę pod Modrym Fartuchem z 1489 roku, pomnik Mikołaja Kopernika, Ratusz Staromiejski, Dwór Artusa, spichrze, Bramę Żeglarską oraz usytuowaną przy wschodniej pierzei Rynku Staromiejskiego Kamienicę pod Gwiazdą, jedną z najciekawszych kamienic mieszczańskich Torunia, wzniesioną w drugiej połowie XIII w. i wielokrotnie przebudowywaną.
         Uczestnicy wycieczki mieli możliwość przejścia Drogą Królewską oraz obejrzenia zabytkowych kościołów, będących skarbnicą dzieł sztuki. Z zapartym tchem oglądali wnętrze Katedry św. Janów, jednego z najstarszych kościołów dawnego państwa krzyżackiego, w którym w przeszłości odbywały się uroczyste nabożeństwa z udziałem królów polskich. Słuchacze podziwiali cenne dzieła malarskiej i rzeźbiarskiej sztuki gotyckiej, malowidła ścienne i sklepienne o wysokiej klasie artystycznej. Pani przewodnik pokazała im także znajdujący się na wieży toruńskiej katedry, nietypowy zegar (tzw. Palec Boży) z jedną wskazówką, zakończoną dłonią i palcem wskazującym godzinę, którego tarcza (druga co do wielkości w Polsce) ma prawie 5 m średnicy i waży ponad 300 kilogramów.
     Kolejnym z ciekawych miejsc, które odwiedzili słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu był wznoszący się na Starym Mieście Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ceglana, trójnawowa, asymetryczna hala bez wieży, zwieńczona trzema ośmiobocznymi wieżyczkami, z których środkowa jest wyższa od pozostałych. Przebywając w środku świątyni słuchacze mogli obejrzeć ważne elementy wystroju wnętrza, malowidła ścienne, polichromie należące do osiągnięć średniowiecznego malarstwa na ziemiach polskich, epitafia mieszczańskie, późnobarokowe ołtarze znajdujące się przy filarach nawy głównej, siedmiokolumnowy, monumentalny ołtarz główny o symbolice maryjnej, neogotyckie witrażeoraz organy kościelne zbudowane w 1609 roku i wielokrotnie modernizowane.
                        
      Będąc w Toruniu nie można było nie odwiedzić kamienicy, w której niegdyś mieszkał polski astronom Mikołaj Kopernik.
Pani przewodnik przypomniała, że Toruń jest miastem z którym czuł się on sentymentalnie związany o czym świadczy chociażby wpis w dokumentach, które wypełniał zapisując się na studia na Akademii Krakowskiej, gdzie podpisał się: ,,Mikołaj, syn Mikołaja, z Torunia’’. Uczestnicy wyjazdu obejrzeli imponującą kamienicę, która była jednocześnie składem na materiały kupieckiej rodziny oraz wspaniałą, bogato zdobioną elewację frontowa, pochodzącą z lat dwudziestych XV wieku.
                                         
Zwiedzając miasto mogli z bliska przyjrzeć się pomnikowi z brązu najsłynniejszego torunianina, projektu berlińskiego rzeźbiarza Fryderyka Abrahama Tiecka. Ich uwagę przyciągnęła także figura osła – będąca dawniej pręgierzem – miejscem publicznego wymierzania kar za drobne i cięższe przewinienia.
                      
 Około godziny 14.30 słuchaczy i opiekunów czekała kolejna atrakcja – wizyta w Planetarium, miejscu magicznym, gdzie dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu, na sferycznym ekranie mogli przyjrzeć się poruszającym się po niebie gwiazdom i wysłuchać fragmentów dzieła Mikołaja Kopernika ,,O obrotach sfer niebieskich’’ zawierającego heliocentryczną i heliostatyczną teorię budowy wszechświata. Była to jednym słowem ciekawa lekcja astronomii, która na pewno na długo pozostanie wszystkim w pamięci.
Po tak wielu wrażeniach przyszła pora na odpoczynek i regenerację sił.               
Po pysznym, sytym, dwudaniowym obiedzie, uczestnicy wycieczki udali się do Teatru Muzycznego na spektakl "Jutro będzie za późno", sztukę Wiesławy Sujkowskiej w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej. Przepiękna, emocjonalna gra aktorska, świetna oprawa muzyczna, odpowiedni, zmuszający do refleksji nad otaczającym światem nastrój oraz bezpośredni kontakt Aleksandry Lis (odtwórczyni roli Wiery Gran) z publicznością - to tylko niektóre z zalet sztuki, która przemawiała do wyobraźni.
To jednak nie jedyne artystyczne przeżycia, które czekały wycieczkowiczów tego dnia. Kolejnym punktem programu była wizyta w Teatrze im. Wilama Horzycy na przedstawieniu ,,Między nami'' będącym jedyną w swoim rodzaju okazją do poznania lub ponownego spotkania z poezją śpiewaną Jacka Kaczmarskiego i Marcina Świetlickiego oraz usłyszenia ich najbardziej znanych utworów.
Kolejna wycieczka szkoleniowo - edukacyjna dla naszych słuchaczy była sposobem na zdobycie nowej wiedzy, a nauczyciele po raz kolejny stanęli na wysokości zadania pokazując, że proces kształcenia nie musi odbywać się wyłącznie w murach szkolnych.

Po emocjonującym i napiętym dniu, około godziny dwudziestej zmęczeni, ale szczęśliwi podróżnicy udali się w powrotną drogę do Raciąża.