Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2016r.


 Drodzy Nauczyciele
Społecznego Towarzystwa Oświatowego!

Dzień Edukacji Narodowej łączy nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych i uczniów – wszystkich, dla których przyszłość kraju i wychowanie młodego pokolenia w duchu wartości nawiązujących do wielowiekowej tradycji polskiego narodu, jest dobrem nadrzędnym.

Potrzeba wiele cierpliwości, mądrości i determinacji, aby mimo przeciwności losu wytrwać w tym trudnym, lecz jakże pięknym zawodzie i w odpowiedzialny sposób kształtować postawy młodych ludzi. Bądźcie mistrzami i przyjaciółmi uczniów, silni swą wiedzą i życzliwością.
Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim Pracownikom Szkoły z okazji Waszego Święta – Dnia Edukacji Narodowej życzę, by niełatwa praca przyniosła satysfakcję, radość, wymierne efekty oraz dawała świadomość, że budują Państwo fundamenty pomyślnej przyszłości kolejnych pokoleń. 
Dziękując Państwu za wrażliwość, poświęcenie i zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą życzę wszystkim, dla których wychodzenie naprzeciw wyzwaniom Edukacji XXI wieku jest piękną przygodą, dużo zdrowia, sił i radości oraz satysfakcji z działalności na rzecz dobra wspólnego.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor 
Zespołu Szkół STO
w Raciążu

Andrzej Nizielski

 Raciąż, 14 października 2016 roku