XI Jesienny Jarmark ,,Od pola do stołu’’ okazją do zdobycia nowej wiedzy

18 września 2016 roku słuchacze z kierunku technik turystyki wiejskiej (I i II rok) uczestniczyli w XI Jesiennym Jarmarku „Od pola do stołu” organizowanym corocznie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnem.

Imprezę otworzył dyrektor MODR w Warszawie, pan Andrzej Kamasa oraz dyrektor terenowego oddziału w Poświętnem w Płońsku, pan Krzysztof Lech. Wśród znanych osobistości znalazł się również wiceminister rolnictwa, pan Rafał Romanowski.
Celem jarmarku była szerokorozumiana promocja dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi, różnorodnych form przedsiębiorczości wiejskiej oraz żywności tradycyjnej i ekologicznej produkowanej w gospodarstwach rolnych. Osoby zafascynowane ogrodnictwem podziwiały kwiaty, krzewy oraz rzadko spotykane odmiany drzew ozdobnych, a miłośnicy występów scenicznych z zapartym tchem oglądali VII Przegląd Ludowych Zespołów Artystycznych, zachwycających publiczność prezentowanym repertuarem i umiejętnościami. Zainteresowani skorzystaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zasięgali potrzebnych informacji na stoisku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
            W czasie wyjazdu edukacyjno - szkoleniowego do Poświętnego słuchacze z naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach w plenerze. Na wstępie powitał ich kierownik terenowego zespołu doradców, pani Małgorzata Niemirska. Odpowiadając na wszystkie zadawane przez słuchaczy pytania, zaspokajała ich ciekawość i przyczyniała się do pogłębienia posiadanej przez nich wiedzy teoretycznej. Opowiedziała o działalności lokalnego ośrodka doradztwa rolniczego, organizowanych w nim imprezach oraz funduszach przeznaczonych dla rolników. Słuchacze rozwiązywali zadania dotyczące produktu regionalnego i działalności agroturystycznej prowadzonej na terenie powiatu płońskiego.
Następnie, pani Marta Samoraj, nauczycielka przedmiotów zawodowych zaprezentowała poletko roślin energetycznych zwracając uwagę na ich ogromne znaczenie, jako surowca wykorzystywanego do opalania gospodarstw energetycznych i prywatnych kwater.

Podczas wyjazdu szkoleniowo – edukacyjnego grupą opiekowali się nauczyciele: pani Hanna Szałkowska, pani Marta Samoraj i pan Daniel Kolczyński. Swoich słuchaczy odwiedził także dyrektor, pan Andrzej Nizielski. Nie obyło się bez pamiątkowego zdjęcia i wspólnych rozmów. Udział w XI Jesiennym Jarmarku „od pola do stołu” był niezapomnianym przeżyciem i okazją do zdobycia nowej wiedzy, która przekazana w sposób przystępny i ciekawy na pewno na długo pozostanie wszystkim w pamięci.