Pracownicy, słuchacze i uczniowie Zespołu Szkół STO wspierają akcję ,,Wrzuć grosiaka dla dzieciaka''


            Uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu: Justyna Jaraczewska i Natalia Gawrońska oraz słuchacze  uczęszczający na kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy: Kinga Kwiatoń i Piotr Pszczółkowski wraz z nauczycielką, panią Martą Samoraj wybrali się na XVII Mazowieckie Dni Rolnictwa i Mazowiecką Wystawę Zwierząt Hodowlanych organizowane corocznie na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem.
            W tym roku przyciągająca rzeszę zwiedzających impreza odbyła się w dniach 11 -12 czerwca 2016 roku. W programie nie zabrakło tradycyjnych wystaw: maszyn, urządzeń rolniczych, środków produkcji, konkursów na najlepszy produkt tzw. hit targowy i najciekawsze stoisko. Chętni mogli obejrzeć zawody w powożeniu zaprzęgami, pokazy koni, oraz bydła mięsnego. Jak co roku przygotowane było również pole doświadczalne, na którym prezentowano różnorodne odmiany roślin rolniczych i technologie upraw. Dostępne dla gości były również stoiska artystów i twórców ludowych oraz firm i instytucji obsługujących rolnictwo. Imprezę uświetniały występy płońskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej i Mażoretek.  
            Wolontariusze z liceum ogólnokształcącego i szkoły policealnej pojechali na Poświętne wesprzeć akcję ,,Wrzuć grosiaka dla dzieciaka’’. Wraz z pracownikami Centrum Medycznego Grupa Zdrowie w Kraszewie – Czubakach, z którym na co dzień współpracuje Zespół Szkół STO kwestowali na rzecz podopiecznych Fundacji Odzyskać Radość zbierając pieniądze na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci. Pielęgniarki wspomnianej wcześniej placówki medycznej mierzyły ciśnienie i glikemię oraz wykonywały spirometrię – badanie pozwalające ocenić wydolność płuc.
            Zachęcaliśmy uczestników Mazowieckich Dni Rolnictwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną i nowymi przyszłościowymi kierunkami kształcenia proponowanymi słuchaczom  naszej szkoły w roku szkolnym 2016/2017. Tym, którzy zechcieli odwiedzić nasze stoisko rozdawaliśmy balony, ulotki, smycze, odpowiadając na wszelkie zadawane pytania.

            Udział w największych na Mazowszu targach rolnych organizowanych pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wojewody mazowieckiego oraz marszałka województwa mazowieckiego był świetną okazją do promocji Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu w lokalnym środowisku.