Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu.

W sesji wiosennej  2016 roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyły się zewnętrzne egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w styczniu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e - learningowej. W kwietniu 2016 roku słuchacze poznali wyniki egzaminu praktycznego. Autorami sukcesu słuchaczy jest grupa znakomitych specjalistów w swojej dziedzinie, pedagogów z wieloletnim stażem pracy, których wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz determinacja i sumienność w realizacji postawionych sobie celów zasługują na docenienie. Ich codzienny trud, wzorowe wykonywanie obowiązków i troska o słuchaczy przyniosły efekty. Ogólna zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej była bardzo wysoka i wyniosła 92,75%


Zdawalność na poszczególnych kierunkach kształcenia:

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.07 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich).  Zdawalność egzaminu:71%.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

1.      Rudziński Dawid - 91% (część praktyczna) zamieszkały Krzeczanowo
2.      Chorzewski Marek - 84%  (część praktyczna)- Chądzyny Krusze
3.      Ciemski Dawid Mikołaj - 84% (część praktyczna)-Karsy
4.      Ostrowski Marcin Jacek - 83% (część praktyczna)-Tupadły
5.      Więcław Małgorzata Rozalia - 83% (część praktyczna)-Płońsk

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.08 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego).  Zdawalność egzaminu: 100%.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

1.      Kwiatkowski Piotr – 92% (część praktyczna) zamieszkały Kruszenica
2.      Pszczółkowski Piotr – 92% (część praktyczna)-Dzierzgowo
3.      Salak Agata – 78% (część pisemna)-Gumowo

Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych). Zdawalność egzaminu: 100 %.

Najlepsze wyniki z części praktycznej egzaminu zawodowego osiągnęli:

1. Lewandowski Krzysztof - 100%,Raciąż Folwark
2. Radecki Kamil -100% Raciąż

Najlepsze wyniki z części pisemnej osiągnęli:

1.Topolewski Jacek – 83%   Stare Gralewo
2. Piątkowski Mirosław – 80%  Dzierzążnia

Najlepsze średnie wyniki osiągnęli:

1.      Topolewski Jacek, część pisemna: 83%, część praktyczna: 97%, średnia: 90% Stare Gralewo
2.      Lewandowski Krzysztof, część pisemna: 75%, część praktyczna:100%, średnia:87,5% Raciąż  Folwark
3.      Radecki Kamil, część pisemna: 73%, część praktyczna: 100%, średnia: 86,5% Raciąż
4.      Piątkowski Mirosław, część pisemna: 80%, część praktyczna:92%, średnia: 86% Dzierzążnia

Technik usług kosmetycznych, kwalifikacja A.61 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy). Zdawalność egzaminu: 100%.

Najlepsze wyniki z części praktycznej egzaminu zawodowego osiągnęły:

1. Kędzierska Małgorzata -100% Siemiątkowo
2. Wiktorowicz Izabela - 100 % Raciąż

Najlepsze wyniki z części pisemnej egzaminu osiągnęły:
1.      Kołecka Ewelina – 98%  Mystkowo
2.      Adamska Natalia – 98% Raciąż
3.      Toś Justyna – 95% Bieżuń

Najlepsze średnie wyniki osiągnęły:

1.      Adamska Natalia, cześć pisemna:98%, część praktyczna:97%, średnia: 97,5% Raciąż
1.      Kołecka Ewelina, część pisemna:98%, część praktyczna:97%, średnia:97,5% Mystkowo
2.      Toś Justyna, część pisemna:95%, część praktyczna:99%, średnia:97% Bieżuń

Dyrekcja szkoły wraz z Radą Pedagogiczną serdecznie gratuluje bardzo dobrych wyników nauczania i życzy dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski