Słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy z wizytą w płockich WTZ
Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi  z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka.„
Jan Paweł II
 29 lutego 2016 roku słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczęszczający na kierunek terapeuta zajęciowy przed planowanymi w II semestrze praktykami zawodowymi wybrali się do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płocku działającego przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "Jestem".

Po dotarciu na miejsce spotkali się z bardzo miłym przyjęciem, mogli zregenerować siły po podróży, a w świetlicy czekał na nich smaczny poczęstunek. Pani Magdalena Fudała, kierownik płockiego WTZ i wiceprezes wspomnianego wcześniej stowarzyszenia, przybliżyła zaproszonym gościom historię powstania warsztatów terapii zajęciowej w Polsce, zaznaczając, że celem ich istnienia jest przywracanie osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym. W czasie swojego wystąpienia wspomniała także o dwudziestoletniej działalności płockiej placówki, przypominając, że podopieczni realizują indywidualne, corocznie modyfikowane i udoskonalane programy rehabilitacji uwzględniające ich zainteresowania i stwarzające możliwość doskonalenia umiejętności niezbędnych w samodzielnym i aktywnym życiu.     Słuchacze uświadomili sobie, że bardzo dużą wagę przykłada się do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy z instruktorami organizują wewnętrzne uroczystości, biorą udział w imprezach kulturalnych, wybierają się do kin, restauracji, teatrów, a w ramach prowadzonych zajęć terapeutycznych uczą się nawiązywania kontaktów, rozwiązywania zaistniałych problemów, wykonywania czynności dnia codziennego (przygotowywania posiłków, sprzątania, samoobsługi). W warsztacie przeprowadzany jest także trening dotyczący korzystania ze środków komunikacji miejskiej, higieniczny oraz ekonomiczny, dzięki któremu uczestnicy terapii poznają nominały naszej waluty, wiedzą jak właściwie gospodarować zarobionymi pieniędzmi i planować zakupy.
Ważnym problemem poruszonym podczas rozmowy ze słuchaczami była kwestia aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych, ich odpowiednie przygotowanie do podejmowania przyszłej pracy zawodowej. Możliwe jest to dzięki organizowaniu konkursów uświadamiających potrzebę udzielania im pomocy oraz realizowaniu przez kierownictwo kampanii społecznych działań mających na celu przekonanie społeczeństwa do akceptacji  niepełnosprawnych, którzy czują tak jak zdrowi, posiadają cenne umiejętności, chcą być doceniani i nie zasługują na stygmatyzację.
Po wysłuchaniu najważniejszych informacji na temat funkcjonowania warsztatu słuchacze mieli możliwość porozmawiania z instruktorami oraz zwiedzenia pracowni: krawieckiej, rękodzieła i technik różnych. Przyszli terapeuci zajęciowi byli miło zaskoczeni wspaniałą, rodzinną atmosferą panującą w zakładzie. Dużo radości sprawiła im rozmowa z podopiecznymi, przez których zostali niezwykle życzliwie przyjęci, mogli podyskutować na temat zbliżających się praktyk zawodowych, wymienić się spostrzeżeniami oraz obejrzeć i kupić po atrakcyjnej cenie przepiękne, precyzyjnie wykonane przez niepełnosprawnych przedmioty o walorach użytkowych i artystycznych: anioły, poduszki, korale, szaliki, pluszowe zabawki, drewniane ozdoby, witraże, wiszące kule, kartki okolicznościowe, ozdoby  odzieży, biżuterię, figurki panien i panów młodych oraz stroiki świąteczne
Dużym zaskoczeniem dla słuchaczy był szeroki asortyment wytwarzanych wyrobów oraz różnorodność prowadzonych w ramach terapii zajęć, w których uczestnictwo wymaga od podopiecznych zaangażowania, dokładności, cierpliwości, sprawności manualnej, umiejętności pracy indywidualnej i grupowej (szycie ręczne, maszynowe, haftowanie, tkactwo, malowanie, rzeźbienie, obróbka szkła witrażowego, papieroplastyka). Ogromne wrażenie na słuchaczach kierunku terapeuta zajęciowy zrobiło nowoczesne wyposażenie warsztatu, świadczące o codziennej, wytężonej pracy kadry kierowniczej podejmującej nieustanne działania, aby stworzyć odpowiednie warunki do usprawniania osób chorych.
Wizyta w warsztacie była także okazją do obejrzenia pracowni rehabilitacyjnej wyposażonej w drabinki, bieżnie, piłki, chodziki oraz wprawiającej w zachwyt sali doświadczania świata, gdzie podopieczni mogą korzystać z różnego rodzaju zabawek, łóżka wodnego, huśtawki do pierwszej stymulacji przedsionkowej, kolumny wodnej, łodzi przygód, akwarium, suchego basenu z piłkami, specjalnych fotelików dla dzieci oraz tzw. ścieżki sensorycznej.
Pani Mirosława Klinger, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "Jestem", wyjaśniła zaproszonym gościom, do czego służą konkretne przyrządy. Istniała także możliwość przetestowania niektórych z nich, a największe zainteresowanie wzbudził koń elektryczny, przyrząd do ćwiczeń rozluźniających miednicę i poprawiających dosiad. 
Kolejnym punktem programu był pobyt w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym przy Caritasie Diecezji Płockiej i kierowanym przez panią Agnieszkę Tadeusiak. Słuchacze wysłuchali najważniejszych informacji na temat codziennego funkcjonowania zakładu, poznali ilość zatrudnionych pracowników oraz zasady przyjmowania podopiecznych ze szczególnym uwzględnieniem posiadanych przez nich dysfunkcji oraz działań podejmowanych w celu ich usprawnienia.
Po krótkiej rozmowie nadszedł czas na zwiedzanie pracowni: krawiecko-tkacko-dziewiarskiej, plastycznej, gastronomicznej i galanterii papierniczej, w których niepełnosprawni pod kierunkiem terapeutów zdobywają praktyczne umiejętności wykorzystywane do wykonywania prac o walorach artystycznych i użytkowych (kogutki, jajka, zajączki stroiki świąteczne, figurki z masy solnej, baranki, aniołki, kopertki, karneciki, obrazy, kartki okolicznościowe) sprzedawanych na kiermaszach. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczane są na organizację spotkań integracyjnych, imprez oraz wycieczek. Słuchacze odwiedzili także pracownię gastronomiczną, gdzie przygotowywane są posiłki oraz świąteczne wypieki; przyrodniczą, gdzie podopieczni zajmują się pielęgnacją kwiatów doniczkowych i opiekują się papużkami oraz muzyczno - artystyczną, gdzie w ramach zajęć terapeutycznych niepełnosprawni uczą się śpiewu i grają na różnych instrumentach. Ich zadaniem jest także przygotowywanie jasełek, występów oraz dbanie o oprawę muzyczną mszy świętych. 
Po wizycie w warsztatach terapii zajęciowej słuchacze wraz z opiekunką, panią Urszulą Skierkowską, udali się na obiad do Baru Mlecznego przy ulicy Tumskiej - zakładu pracy chronionej prowadzonego przez Fundację Ekonomii Społecznej ,,Przystań’’, gdzie mogli zregenerować siły i spróbować pysznego, domowego jedzenia przygotowywanego przez niepełnosprawnych pod kierunkiem instruktorów.

Wspólny posiłek nie był jednak ostatnim punktem wycieczki. Na zakończenie wszyscy pomaszerowali  przez Stare Miasto do kina „Przedwiośnie”, gdzie obejrzeli komedię obyczajową Kingi Lewińskiej o współczesnych mężczyznach pt. ,,7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Dwugodzinna projekcja filmowa była okazją do relaksu w doborowym towarzystwie, wpływając na widoczną poprawę nastroju. Słuchacze w dobrych humorach wrócili do domów, a autokarowa podróż sprzyjała wymianie życiowych doświadczeń integracji oraz bliższemu poznaniu się wszystkich wycieczkowiczów. Wyjazd zorganizowany został z inicjatywy dyrektora szkoły, pana Andrzeja Nizielskiego, przy współpracy z panią prezes Stowarzyszenia ,,Jestem" - Mirosławą Klinger i opiekunką kierunku terapeuta zajęciowy panią Urszulą Skierkowską.