Wyjazd słuchaczy kierunku terapeuta zajęciowy do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku
26 lutego 2016 roku słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczęszczający na zajęcia kierunku terapeuta zajęciowy w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów bezpieczeństwo i higiena pracy w działalności terapeutycznej oraz wychowanie fizyczne wybrali się do Płońska, gdzie odwiedzili Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Caritasie Diecezji Płockiej i miejski basen.

Podczas wizyty w płońskim WTZ mieszczącym się na terenie Parafii Świętego Michała Archanioła przy ulicy Płockiej spotkali się z panią kierownik Joanną Sekulską, która udzieliła im szczegółowych informacji na temat funkcjonowania oraz finansowania tego rodzaju placówki. Dowiedzieli się, że każdy warsztat posiada własny regulamin i plan działania, a podopieczni, których stan jest na bieżąco monitorowany, muszą przestrzegać obowiązujących zasad, znają swoje prawa i obowiązki oraz konsekwencje niewłaściwych zachowań, każdego dnia ucząc się odpowiedzialności za własne czyny.        
Słuchacze uświadomili sobie, że praca terapeuty zajęciowego, chociaż nie należy do najłatwiejszych, dostarcza wiele satysfakcji, a osoba pracująca na tym stanowisku powinna mieć zdolności empatyczne, potrafić pracować w zespole oraz być przygotowana na różne reakcje ze strony podopiecznych z uwagi na posiadany przez nich stopień niepełnosprawności i schorzenia, na które cierpią. Pani kierownik zapoznała zaproszonych gości z kryteriami przyjmowania na zajęcia prowadzone w ramach warsztatu, zwracając szczególną uwagę na kadrę zatrudnioną w placówce: psychologa, rewalidatora, pielęgniarkę oraz instruktorów, których systematyczna praca przyczynia się do usprawniania fizycznego, społecznego i psychicznego niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami.
Słuchacze dowiedzieli się, że czas oczekiwania na miejsce w warsztacie może być bardzo długi i wynosić nawet dwa lata, rotacja poszczególnych uczestników zajęć jest niewielka, a głównymi przyczynami ich odejścia są: zły stan zdrowia lub nadmierny poziom agresji, co skutkuje decyzją Rady Programowej o ich usunięciu z zakładu. Przyszli terapeuci zdali sobie sprawę, że sytuacja osób niepełnosprawnych w powiecie płońskim jest trudna, nie ma możliwości lokalowych na powiększenie warsztatu, a osoby, które się w nim znajdą zazwyczaj nie rezygnują z udziału w zajęciach.
W czasie spotkania poruszono kwestię dotyczącą funkcjonowania płońskiego WTZ, zwracając uwagę na działania realizowane w ramach usprawniania podopiecznych we wszystkich sferach życia: przeprowadzanie treningu ekonomicznego uczącego racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, cotygodniowe grupowe spotkania z psychologiem, zajęcia teatralne przygotowujące do udziału w okolicznościowych przedstawieniach czy też imprezach i akcjach organizowanych przez lokalne instytucje. Szczególną uwagę zwrócono na potrzebę uspołeczniania niepełnosprawnych oraz uświadomienia mieszkańcom Płońska i okolic, że mimo swojej odmienności są to osoby wartościowe.
 Wizyta zakończyła się zwiedzaniem poszczególnych pracowni (informatyczno – muzycznej, ogrodniczo – przyrodniczej, gospodarstwa domowego, rewalidacyjnej i krawieckiej). Słuchaczom stworzono możliwość obejrzenia wyposażenia każdej z nich, porozmawiania z instruktorami na temat ich codziennej pracy oraz podziwiania pięknych prac wykonywanych przez podopiecznych na różne okazje (Wielkanoc, Boże Narodzenie itd.).
Kolejnym punktem programu była wizyta słuchaczy na basenie znajdującym się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, gdzie mogli skorzystać z wielu atrakcji: parasola wodnego, wanny z hydromasażem, sauny suchej z balią i kubłem do schładzania, solarium oraz zjeżdżalni wodnej, co było dla wielu z nich niezapomnianym przeżyciem.

Wycieczka zorganizowana została z inicjatywy dyrektora szkoły, pana Andrzeja Nizielskiego, przy współpracy z nauczycielem bezpieczeństwa i higieny pracy, panem Stanisławem Gołębiowskim, oraz panią kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku - Joanną Sekulską. Wyjazd bardzo podobał się wszystkim słuchaczom, będąc doskonałym  uzupełnieniem tradycyjnych zajęć, mogli oni zaspokoić swoją ciekawość, uzyskując odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz zobaczyć, jak może wyglądać ich przyszła praca, pod warunkiem, że wytrwają do końca zdobywając tytuł terapeuty zajęciowego. Wiele radości dostarczyła im także wizyta na basenie, stwarzająca możliwość szeroko rozumianego usprawnienia fizycznego, doskonalenia umiejętności pływackich oraz przełamania strachu przed wodą, dla tych, którzy wcześniej nie uprawiali tego sportu. W czasie wyjazdu słuchaczom towarzyszył dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wraz opiekunką kierunku, panią Urszulą Skierkowską.