,,Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez zdrowia” - wizyta słuchaczy z kierunku terapeuta zajęciowy w SPZZOZ w Płońsku

24 stycznia słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczęszczający na kierunek terapeuta zajęciowy, w ramach realizacji podstawy programowej z podstaw kinezyterapii, wybrali się do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

 W pracowni fizjoterapii odbyły się specjalistyczne zajęcia przeprowadzone przez panią kierownik Dorotę Stefańską. W trakcie kilkugodzinnej wizyty słuchacze przekonali się, jak wygląda rehabilitacja pacjentów z użyciem specjalistycznego sprzętu: rowerków, wyciągów redresyjnych i zrównoważonych oraz urządzeń do przeprowadzania zabiegów ciepłowniczych światłoleczniczych (lampy sollux). Dowiedzieli się także, że w leczeniu objawowym schorzeń neurologicznych i układu ruchu zastosowanie znalazła elektroterapia, wykorzystująca prądy o różnych częstotliwościach.
Słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu mieli, mamy nadzieję, niepowtarzalną okazję wystąpić w charakterze pacjentów i przekonać się, na czym polegają stosowane w rehabilitacji ćwiczenia czynne, bierne, czynno - bierne, wspomagane oraz synergistyczne (czynne z oporem) ipsilateralne i kontralateralne, poznając przy tym różne rodzaje obciążeń  i podwieszeń. Dużym zainteresowaniem cieszyła się platforma balansowa – urządzenie pozwalające na trening równowagi i koordynacji ruchowej, przybierający formę gry komputerowej, które zmusza pacjenta do wykonania poleceń wyświetlanych na monitorze.

Wyjazd zorganizowany został z inicjatywy dyrektora szkoły, pana Andrzeja Nizielskiego, przy współpracy z dyrektorem naczelnym SPZZOZ, panem Józefem Świerczkiem i panią Dorotą Stefańską. Zajęcia bardzo podobały się wszystkim słuchaczom, gdyż zobaczyli, jak w praktyce wygląda usprawnianie osób niepełnosprawnych, co nie byłoby możliwe w warunkach szkolnych.