EGZAMINY Z KWALIFIKACJI W NASZEJ SZKOLE

Bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2016 roku
W styczniu 2016 roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyły się zewnętrzne egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie.Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Udzielenie poprawnych odpowiedzi, co najmniej na połowę z nich, gwarantowało zaliczenie egzaminu.
Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu jest otwarta na innowacje. Dyrekcja przygotowując słuchaczy do nauki i życia w XXI wieku, umożliwia im zdawanie egzaminów zawodowych (teoretycznych) w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy e- learningowej, rezygnując całkowicie z tradycyjnych arkuszy. Jest to ogromne ułatwienie dla zdających, którzy otrzymują wynik egzaminu bezpośrednio po jego zakończeniu. Po chwili mogą dowiedzieć się, na ile pytań udało im się odpowiedzieć poprawnie. Taka nowoczesna forma egzaminu jest ułatwieniem także dla nauczycieli, którzy nie muszą czekać kilku miesięcy, aby przekonać się, jaki wynik osiągnęli ich wychowankowie. W razie zaistniałej potrzeby natychmiast rozpoczynają planowanie działań zmierzających do podniesienia efektów kształcenia w przyszłości.
E- learningowa forma kształcenia jest z pewnością przyszłością nauki w naszej szkole.  Ta nowoczesna, interaktywna metoda, polegającą na wykorzystywaniu w procesie edukacji wszelkich dostępnych mediów elektronicznych, umożliwia wyrównanie poziomu wiedzy słuchaczy, nim przystąpią do zajęć praktycznych, modyfikację i aktualizację programów nauczania, efektywne wykorzystanie pracy nauczyciela (materiały szkoleniowe, testy na platformie), powtórki materiału, weryfikację wiedzy po zakończonej lekcji.
Nauczanie na odległość odbywające się z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych w postaci e-podręczników, filmów, plików audio i video jest wygodną formą edukacji, jaką oferuje swoim słuchaczom Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu. Mogą oni uczyć się w godzinach, które najbardziej im odpowiadają, w dzień, wieczorami lub też w nocy. Jest to ogromnie ważne, szczególnie dla tych, którzy nie dysponują odpowiednią ilością wolnego czasu lub też wykonują pracę zmianową. Mówiąc o nowoczesnej nauce, nie sposób nie wspomnieć o możliwości uczenia się we własnym, indywidualnie dopasowanym do potrzeb tempie. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kilkukrotnie powtarzać poznany wcześniej materiał, wracać do niezrozumiałych zagadnień, pomijając te, które wydają się zbyt proste. E - learning jest uzupełnieniem tradycyjnych zajęć, a wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w codziennej edukacji ułatwia proces samokształcenia.

Zdawalność na poszczególnych kierunkach kształcenia:
Ogólna zdawalność części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej była bardzo wysoka i wyniosła 96%. Do egzaminów przystąpiło 31 osób, zdało 30. Autorami sukcesu słuchaczy jest grupa znakomitych specjalistów w swojej dziedzinie, pedagogów z wieloletnim stażem pracy, których wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz determinacja i sumienność w realizacji postawionych sobie celów zasługują na docenienie. Ich codzienny trud, wzorowe wykonywanie obowiązków i troska o słuchaczy przyniosły efekty.
 
Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.07 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich). Do egzaminu przystąpiła jedna osoba, udzielając 26 poprawnych odpowiedzi na 40 możliwych (65%). Zdawalność egzaminu: 100%.

Technik pojazdów samochodowych, kwalifikacja M.18 (Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych). Zdawało 14 osób, zdało 13. Zdawalność egzaminu: 92%. Najlepszy wynik: 33 poprawne odpowiedzi (82%). Średni wynik całej grupy: 27 poprawnych odpowiedzi: 67%.

Technik usług kosmetycznych, kwalifikacja A.61 (Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy). Zdawało 15 osób, zdało 15. Zdawalność egzaminu: 100%. Najlepszy wynik: 39 poprawnych odpowiedzi (97%). Średni wynik całej grupy: 35 poprawnych odpowiedzi: 87%.
Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.08 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Do egzaminu przystąpiła 1 osoba, udzielając 31 poprawnych odpowiedzi: (77%). Zdawalność egzaminu 100%.