Technik turystyki wiejskiej z wizytą w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Sielanka” Raciąż

               8 listopada 2015 roku odbyła się wycieczka programowa słuchaczy kierunku turystyka wiejska do Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Sielanka" położonego w miejscowości Pólka - Raciąż. Towarzyszyli im nauczyciele ze wspomnianego kierunku kształcenia: pani Hanna Szałkowska, pani Marta Samoraj i pani Urszula Skierkowska.

              Na wstępie, uczestnicy wyjazdu mieli okazję poznać pana Mikołaja Adamczyka - właściciela gospodarstwa oraz wysłuchać niezwykle interesującego wykładu na temat zasad jego funkcjonowania. W czasie spotkania zapoznani zostali z okolicznościami powstania tego urokliwego miejsca posiadającego własną historię i corocznie przyciągającego rzeszę turystów. Dowiedzieli się także, jak otworzyć własną działalność agroturystyczną i ją systematycznie rozwijać, wykorzystując przeznaczone na ten cel fundusze unijne.  Po części oficjalnej przyszła pora na zwiedzanie najciekawszych zakątków gospodarstwa, podziwianie bogatej fauny i flory oraz wspólne rozmowy.
              Wycieczka miała wymiar edukacyjny. Słuchacze zaspokoili własną ciekawość, otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na stawiane pytania, a w czasie zajęć dydaktycznych poznali zasady przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zdobyli gruntowną wiedzę na interesujące ich tematy.
              Organizatorzy zapewnili uczestnikom wyjazdu smaczny poczęstunek, mogli oni we wspólnym gronie wymienić się doświadczeniami oraz miło spędzić czas na świeżym powietrzu. Niepowtarzalna atmosfera sprawiła, że słuchacze w dobrych humorach wrócili do domów. Wyjazd szkoleniowo-edukacyjny, należy zaliczyć do udanych.