Wyjazd szkoleniowy słuchaczy Turystyki Wiejskiej do do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem

Dnia 20 września 2015 roku słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu z kierunku Technik Turystyki Wiejskiej (I i II rok),  wybrali się wraz z opiekunami: Hanną Szałkowską i Martą Samoraj do Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem.