TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ Z WYTYCZNYMI W SEM. II-> pobierz

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI ZAWODOWEJ W SEM. III-> pobierz

Szkolny plan nauczania-Technik turystyki wiejskiej-> pobierz

Program nauczania-Technik turystyki wiejskiej-> pobierz

„Przykładowy program nauczania zamieszczony na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik turystyki wiejskiej-> pobierz

Szkolny zestaw programów nauczania-Technik turystyki wiejskiej-> pobierz

Technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnich czasach cieszą się coraz większą popularnością ponieważ stanowią ciekawą alternatywę dla tradycyjnego spędzania urlopu. Podczas nauki słuchacze poznają zasady organizowania usług noclegowych oraz sposoby wyszukiwania i organizowania atrakcji turystycznych. Program przewiduje również podstawowe zagadnienia dotyczące pielęgnacji gospodarstwa wiejskiego oraz bardzo potrzebne uzupełnienie w zakresie wiedzy z dziedziny ekonomii i marketingu. Praca: Absolwenci kierunku będą potrafili stworzyć i samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne.

Kończąc szkołę w zawodzie technik turystyki wiejskiej uzyskujesz:


 • zawód technika turystyki wiejskiej poszukiwany na rynku pracy w tym na rynku UE;
 • bardzo dobre przygotowanie do wykonywania zadań:
  • planowania, organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na wsi,
  • planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
  • sporządzania dokumentacji i stosowania efektownych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem turystyki wiejskiej,
 • kwalifikacje zawodowe uprawniające do korzystania z programów UE m.in.
  • przejęcie gospodarstwa rolnego w ramach renty strukturalnej;
  • inwestycji w gospodarstwie rolnym;
  • ułatwiających start młodym rolnikom (kredyty dla młodych rolników);
 • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub gospodarstwa agroturystycznego,
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych w szczególności rolniczych, przyrodniczych i agroturystyce;
 • możliwość podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach, pensjonatach.

Przykładowe arkusze egzaminacyjne: