Technik ochrony fizycznej osób i mienia


NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ
W RACIĄŻU OD 1 WRZEŚNIA 2018Technik ochrony fizycznej osób i mienia symbol cyfrowy zawodu: 541315


Lp.
Przedmioty nauczania
Liczba godzin
w semestrze
Razem
1
2
3
4
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1
Podstawy prawna w ochronie osób i mienia
60
60
70
40
230
2
BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
30
20
50
3
Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia
20
20
4
Język angielski w ochronie osób i mienia
20
20
40

Liczba godzin w semestrze
90
80
90
80
340
Kształcenie zawodowe praktyczne
1
Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń
25
35
60
2
Zabezpieczenie imprez masowych
20
20
40
3
Ochrona osób
30
30
4
Konwojowanie
25
15
45
5
Wyszkolenie strzeleckie
40
31
6
Techniki interwencyjne i samoobrona
40
40
30
20
134

Liczba godzin w semestrze
85
95
85
75
340

*Podstawy przedsiębiorczości
20
20

Łączna liczba godzin  
175
175
175
175
700
Praktyki zawodowe:4 tygodnie = 160 godzin,(po 80 godzin w II i III semestrze)


Kwalifikacje:
·         Z.3. Ochrona osób i mienia.W ciągu dwuletniego cyklu kształcenia zostaną bardzo dobrze przygotowani do samodzielnego kierowania zespołem ludzi. Nauczą się miedzy innymi:
 • ·         organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z policją
 • ·         sporządzać plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń,
 • ·         zabezpieczać mienie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed kradzieżą, rabunkiem dewastacją,
 • ·        zapewniać porządek wewnątrz obiektów,
 • ·         rozpoznawać i wykrywać zagrożenia w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej,
 • ·         konwojować wartości pieniężne oraz inne przedmioty wartościowe,
 • ·         gromadzić informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń na podstawie wywiadu ochronnego,
 • ·         stosować środki przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia ochranianej osoby zgodnie z przepisami prawa
 • ·         zapewniać bezpieczeństwo na imprezach masowych
 • ·         przestrzegać zasad współpracy z innymi formacjami ochronnymi,
 • ·         nadzorować pracę urządzeń i systemów alarmowych,
 • ·         planować i realizować system ochrony dla firm i instytucji w wielu aspektach ochrony osób i mienia


Po skończonej edukacji absolwenci kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia otrzymają świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dyplom z suplementem ważnym na terenie Unii Europejskiej w języku polskim i angielskim.
Bez większych problemów znajdą oni zatrudnienie w policji, bankach, agencjach ochrony, urzędach celnych, skarbowych, straży miejskiej i wielu innych. Zainteresowani będą mogli również pracować jako konwojenci, zajmować się windykacją należności, wywiadem gospodarczym oraz świadczyć usługi detektywistyczne.