Opiekunka środowiskowa


Symbol cyfrowy zawodu: 341204 Opiekunka środowiskowa
Kwalifikacja: Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych.

„Przykładowy program nauczania zamieszczony na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”


Zestaw programów nauczania - opiekunka środowiskowa -> pobierz

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Opiekunka środowiskowa -> pobierz


Zawód opiekunka środowiskowa został wpisany do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku.
Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowa pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej. Zakres działań zawodowych opiekunki wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem chorym i niesamodzielnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy, zdolność organizowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych.

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.


Opiekunka środowiskowa uzyskuje kwalifikację po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową.