Opiekun w domu pomocy społecznej


DOKUMENTY Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ SEM.II

ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU PRAKTYKI-> pobierz
WYTYCZNE ODBYCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ-> pobierz

„Przykładowy program nauczania zamieszczony na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”

Zestaw programów nauczania-Opiekun w domu pomocy społecznej-> pobierz

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej-> pobierz
Szkolny plan nauczania w zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej-> pobierz

Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Do obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej należy pomoc i towarzyszenie w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, pielęgnacja oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego, mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań.

Perspektywy pracy:
• dom małego dziecka
• hospicjum dla dzieci i dorosłych
• dom pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
• warsztaty terapii zajęciowej
• ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
• środowiskowy dom samopomocy
• oddział rehabilitacji w szpitalu
• szkoły


Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.
Kwalifikacje: Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Przykładowy arkusz egzaminacyjny:
Etap praktyczny - 2012

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodzie Opiekun w domu pomocy społecznej