O szkole

Szkoła daje możliwość bezpłatnego zdobycia umiejętności z zakresu zawodów

 • Asystent osoby niepełnosprawnej (2 semestry)
 • Opiekunka środowiskowa (2 semestry)
 • Opiekun medyczny (2 semestry)
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (4 semestry)
 • Opiekun osoby starszej (4 semestry)
 • Opiekunka dziecięca (4 semestry)
 • Terapeuta zajęciowy (4 semestry)
 • Technik usług kosmetycznych (4 semestry)
 • Technik turystyki wiejskiej (4 semestry)
 • Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej (4 semestry)
 • Technik rachunkowości (4 semestry)
 • Technik informatyk (4 semestry)
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)

oraz praktycznego posługiwania się wieloma językami obcymi.

SZKOŁA ZAPEWNIA:
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • naukę języka angielskiego,
 • nowatorski program kształcenia,
 • bezpłatne korzystanie z Internetu, WiFi na całym obiekcie
 • nowoczesne pracownie z tablicami interaktywnymi
 • nowoczesne pracownie komputerowe,
 • wyposażenie pracowni komputerowej do dyspozycji słuchaczy (skaner, nagrywarka, drukarka),
 • możliwość nauczania przedmiotów w zwiększonym wymiarze godzin (w zależności od potrzeb zgłoszonych przez słuchaczy).


Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu proponuje naukę:
 • w systemie zaocznym,
 • zajęcia dydaktyczne trwać będą 10 miesięcy w roku szkolnym,
 • absolwenci po ukończeniu oraz zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują świadectwo jego ukończenia oraz dyplom technika w wyuczonym zawodzie.
Na stronie znajdziecie informacje bieżące dla słuchaczy, plany zjazdów, harmonogramy egzaminów oraz materiał z zajęć lekcyjnych.