Adresy E-mail


SKRZYNKI POCZTOWE – GMAIL.COM


Turystyka Wiejska  KL 1 SEM 1 2018/2019
Nazwa użytkownika/login: TTWSEM1@storaciaz.pl


Turystyka Wiejska  KL 2 SEM 3 2018/2019
Nazwa użytkownika/login: TTWSEM3@storaciaz.pl


Opiekun Medyczny KL 1 SEM 1 2018/2019
Nazwa użytkownika/login: OMSEM1@storaciaz.pl


Opiekun Medyczny KL 1 SEM 2 2018/2019
Nazwa użytkownika/login: OMSEM2@storaciaz.plTechnik usług kosmetycznych KL 1 SEM 2 2018/2019
Nazwa użytkownika/login: TUKSEM2@storaciaz.pl


Technik bezpieczeństwa i higieny pracy  KL 2 SEM 3 2018/2019
Nazwa użytkownika/login: BHPSEM3@storaciaz.pl


HASŁO DO LOGOWANIA NA SKRZYNKĘ POCZTOWĄ BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W FORMIE SMS.