czwartek, 4 października 2018

Jesienny Jarmark ,,Od pola do stołu’’ okazją do zdobycia nowej wiedzy

16 września 2018 roku słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu z kierunku technik turystyki wiejskiej (I i II rok) zgodnie z tradycją uczestniczyli w Jesiennym Jarmarku „Od pola do stołu” organizowanym corocznie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnym.

W tym roku była to już trzynasta edycja tego wydarzenia, które rokrocznie przyciąga rzesze odwiedzających, zainteresowanych szerokorozumianym rolnictwem oraz dziedzictwem kulturowym mazowieckiej wsi.

Rangę imprezy podniosła obecność znamienitych gości, którzy dokonali jej otwarcia. Wśród nich byli: dyrektor MODR w Warszawie, pan Sławomir Piotrowski, zastępca dyrektora MODR w Warszawie, pan Tomasz Skorupski oraz  dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku, pan Jarosław Grabowski.

Po uroczystym otwarciu imprezy, które nastąpiło o godz. 1000 słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu wraz z panią dr inż. Hanną Szałkowską mogli wziąć udział w konferencji dotyczącej produkcji żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. Została ona zorganizowana w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym, a poprowadzili ją wykładowcy: pani dr Beata Bartodziejska i pan prof. dr. hab. inż. Z. Dolatowski.

Uczyli się samoobrony! Zajęcia praktyczne w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu


          W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu otwarto nowy kierunek kształcenia - technik ochrony fizycznej osób i mienia (kwalifikacja Z3 Ochrona osób i mienia). We wrześniu odbyły się już pierwsze zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu techniki interwencyjne i samoobrona przeprowadzone pod czujnym okiem nauczyciela, pana Michała Godlewskiego.
            Słuchacze nabyli cenne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Nauczyli się schodzić z linii ataku uzbrojonego napastnika oraz wykonywać skuteczne kontrataki przy zastosowaniu różnorodnych chwytów. Dzięki temu będą potrafili obronić się, gdy zaistnieje taka potrzeba. W czasie prowadzonych zajęć poznali techniki miotania pałką, ćwiczyli pady oraz przewroty. Jako ciekawostkę dowiedzieli się także, jak bardzo niebezpieczny może być nóż lub inne narzędzie z ostrym końcem, którym można praktycznie niepostrzeżenie zabić człowieka trafiając go prosto w nerkę.
            Przeprowadzone w ramach realizacji podstawy programowej zajęcia były bardzo ciekawe i kształcące. Stanowią doskonałe, praktyczne przygotowanie do egzaminu i przyszłej pracy zawodowej w branży ochroniarskiej.