poniedziałek, 24 września 2018

Wyniki egzaminu


 Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu w sesji letniej 2018 roku

W czerwcu 2018 roku w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu odbyły się zewnętrzne egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w czerwcu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej.
31 sierpnia 2018 roku absolwenci poznali wyniki egzaminu praktycznego. Ich sukces świadczy o ogromnej wiedzy, umiejętnościach i zaangażowaniu nauczycieli w wykonywanie obowiązków szkolnych. To właśnie pedagodzy, znakomici specjaliści w swojej dziedzinie z wieloletnim stażem pracy odegrali kluczową rolę w procesie kształcenia i perfekcyjnie przygotowali słuchaczy do państwowego egzaminu. Ich trud i troska o słuchaczy przyniosły godne pozazdroszczenia efekty edukacyjne. Sukces absolwentów jest sukcesem szkoły oraz powodem do dumy i ogromnej radości dla dyrekcji.