Zakończenie TTW



13 lipca 2018 roku absolwenci technika turystyki wiejskiej z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu mieli swój  wielki dzień – uroczyste zakończenie roku szkolnego, które po raz pierwszy odbyło się w Domu Weselnym ,,Pod Brzozami” w miejscowości Łempino. Był to bardzo ważny dzień dla słuchaczy, którzy po dwóch latach nauki otrzymali długo oczekiwane świadectwa ukończenia szkoły policealnej w wymarzonym zawodzie – technik turystyki wiejskiej.
Zgodnie z tradycją spotkanie rozpoczął dyrektor, pan Andrzej Nizielski gratulując grupie absolwentów ukończenia szkoły, osiągnięcia godnych pozazdroszczenia bardzo dobrych wyników kształcenia, edukacyjnego sukcesu i zdobycia cennych w dzisiejszym świecie kwalifikacji. Powitał serdecznie zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Raciąża, pana Mariusza Godlewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego, pana Jana Mączewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Raciąż, pana Jarosława Jaworskiego, sekretarza Społecznego Towarzystwa Oświatowego, pana Jarosława Pietrzaka, dyrektora ekonomicznego Centrum Medycznego Grupa Zdrowie, panią Katarzynę Stępińską oraz nauczycieli: panią Martą Samoraj, panią Hannę Szałkowską (opiekuna grupy), pana Daniela Kolczyńskiego, pana Łukasza Palmowskiego (kierownika kształcenia praktycznego), a przede wszystkich bohaterów tej uroczystości słuchaczy Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, dla których zamykał się niezwykle ważny etap w życiu.



Okazja była szczególna o czym świadczyły piękne, wzruszające, zmuszające do refleksji nad przyszłością przemówienia.

Na wstępie zabrał głos przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, pan Jan Mączewski. Wspomniał, że jest z wykształcenia inżynierem rolnikiem, dlatego też bardzo dobrze orientuje się w sytuacji na rynku rolnym. Przyznał, że w dzisiejszych czasach bardzo trudno jest prowadzić własne gospodarstwo ze względu na dużą konkurencję i niestabilność cen skupu. Zaznaczył, że brak ściśle określonej polityki rolnej sprawia, że wielu rolników ze względu na niskie dochody i wysokie koszty produkcji ma problemy finansowe i trudno jest im zarobić na utrzymanie rodzin. Zwracając się do absolwentów podkreślił, że ukończenie szkoły w bardzo potrzebnym zawodzie, jakim jest technik turystyki wiejskiej ułatwi start młodym rolnikom i umożliwi im modernizację posiadanych gospodarstw, dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych. Przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego zachęcił zebranych do korzystania z walorów przyrodniczych naszego województwa i zakładania gospodarstw agroturystycznych, których jest jeszcze stosunkowo mało.

Gratulacje absolwentom złożył również Burmistrz Miasta Raciąż, pan Mariusz Godlewski. Przemawiając do zgromadzonych podkreślił, że szkoła jest fundamentem dalszego życia. Zachęcił młodych rolników do zrzeszania się i tworzenia grup producenckich, dzięki czemu staną się oni bardziej konkurencyjni na rynku rolnym.
Kolejnym punktem programu było wystąpienie przewodniczącego Rady Gminy, pana Jarosława Jaworskiego. Przyznał on, że dla mieszkańców Gminy Raciąż posiadanie zawodu technika turystyki wiejskiej jest niezwykle ważne, ponieważ dzięki zdobytym w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu kwalifikacjom będą oni mogli pozyskiwać środki na modernizowanie posiadanych gospodarstw rolnych oraz zakładanie działalności agroturystycznej. Wspomniał także, że w niedalekiej przyszłości na terenie gminy powstanie zalew retencyjny, co przyczyni się do poprawy turystycznej atrakcyjności naszego regionu.
Wiele ciepłych, pięknych słów skierowała do swoich wychowanków opiekunka semestru, pani Hanna Szałkowska. Życzyła im wszystkiego dobrego w dalszym życiu przypominając, że są inteligentnymi, mądrymi i wrażliwymi ludźmi.
Mnóstwo krzepiących życzeń złożyła absolwentom turystyki wiejskiej nauczycielka, pani Marta Samoraj nie kryjąc wzruszenia związanego z koniecznością pożegnania grupy, którą miała przyjemność przygotowywać do egzaminu zawodowego i z którą spędziła dużo czasu podczas wyjazdów edukacyjnych do Szwecji, Trójmiasta i Pragi. Były one niezapomnianym przeżyciem i bardzo ciekawym doświadczeniem. Nauczycielka powiedziała między innymi:
Życzę Wam, abyście w tym odwróconym, pokręconym świecie potrafili odnajdywać pewny grunt pod stopami. abyście zawsze wiedzieli po co i dla kogo warto żyć i o co walczyć, abyście kochali i byli kochani. Życzę Wam marzeń wielkich i odważnych i odwagi by je spełniać. Aby to o czym tak marzycie się spełniło, a to co tak kochacie, aby Wasze było. Żyjcie tak, aby każdy kolejny dzień, był niesamowity i wyjątkowy. Wypełniajcie każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Szukajcie w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. Próbujcie życia i układajcie je w swój własny sposób. Żyjcie najpiękniej jak umiecie-po swojemu. Spełniajcie się! Żyjcie mądrze i dokonujcie odważnych wyborów. Próbujcie, bo jeśli nie będziecie próbowali, nie będziecie wiedzieli co tracicie. Idźcie przez życie z odwagą w sercu, otoczeni ludźmi, których kochacie...
Do swoich słuchaczy przemówił również kierownik szkolenia praktycznego i nauczyciel podstaw przedsiębiorczości, pan Łukasz Palmowski. Odczytał on zgromadzonym dezyderat z życzeniami. Zebrami usłyszeli między innymi:
Drogi słuchaczu! Niech Twoje osiągnięcia będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna. Ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co Ci lata doradzają z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby Cię osłonić w nagłym nieszczęściu.
Wśród zaproszonych gości był także dyrektor ekonomiczny Centrum Medycznego Grupa Zdrowie, pani Katarzyna Stępińska. Dyrektor szkoły, pan Andrzej Nizielski podkreślił ogromne zasługi pracowników i kierownictwa jednego z najlepszych ośrodków opieki długoterminowej w kraju, dziękując za umożliwienie słuchaczom odbywania praktyk zawodowych. Wspomniał także, że w czerwcu kolejna grupa absolwentów opiekuna medycznego i pierwsza w historii Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu grupa absolwentów z kierunku asystent osoby niepełnosprawnej ukończyła edukację i przystąpiła do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zdawalność części pisemnej wyniosła 100%.
Na zakończeniu roku dyrektor, pan Andrzej Nizielski zachęcał absolwentów do kontynuowania nauki na innych kierunkach proponowanych absolwentom szkół średnich przez Publiczną Szkołę Policealną w Raciążu, takich jak opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka środowiskowa, technik usług kosmetycznych, technik bhp oraz technik ochrony fizycznej osób i mienia.
Oprócz szczerych życzeń skierowanych do absolwentów i słów pożegnań nie mogło zabraknąć nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce. Otrzymali oni listy gratulacyjne z podziękowaniami oraz nagrody książkowe.
Wszyscy absolwenci dostali dezyderaty, dyplomy absolwenta oraz prezentacje multimedialne o szkole z pamiątkowymi zdjęciami ze wspólnych wyjazdów szkoleniowo – edukacyjnych. Łzy wzruszenia zakręciły się w oczach wielu z nich, gdy dumnie kroczyli po odbiór nagród za wybitne wyniki w nauce, świadomi, że pewien etap ich życia nieuchronnie dobiegł końca, pełni nadziei na lepszą przyszłość wiążącą się ze zdobyciem nowych, cennych kwalifikacji.
Najlepsze wyniki w nauce osiągnęli:

1. Błażewicz Anna - 5,0
2. Frankowska Anita - 5,0
3. Kolos Jarosław - 5,0
4. Nowakowski Cezary - 5,0
5. Pomaska Monika - 5,0
6. Wiśniewska Beata - 5,0
7. Wiśniewski Arkadiusz - 5,0


W ramach podziękowania za życzliwość i rzetelne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej absolwenci wręczyli kadrze pedagogicznej i dyrekcji  kwiaty.


Po części oficjalnej dla zaproszonych gości, kadry pedagogicznej oraz słuchaczy przygotowany był smaczny poczęstunek. Niezwykła atmosfera tego dnia udzieliła się wszystkim. Wspólnie wymieniali się wrażeniami, opowiadali o planach na przyszłość oraz możliwości dalszej edukacji.
W czerwcu absolwenci zdawali państwowy egzamin pisemny w formie elektronicznej z kwalifikacji T.8 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Zdawalność wyniosła 100%. Przystąpili także do  państwowego egzaminu praktycznego, którego wynik poznają pod koniec sierpnia.
Ukończenie kierunku technik turystyki wiejskiej przez 39 absolwentów jest powodem do dumy, zarówno dla dyrekcji, jak i uczących w naszej placówce edukacyjnej pedagogów, których ciężka praca i zaangażowanie przyniosły zamierzone efekty. Dzięki zespołowi specjalistów, świetnie przygotowanych merytorycznie do powierzonych im zadań, cechujących się otwartością i indywidualnym podejściem do wychowanków słuchacze osiągnęli sukces.  Ciekawa forma prowadzonych zajęć sprawiła, że z łatwością przyswoili oni niezbędną wiedzę z zakresu prowadzenia produkcji rolniczej i działalności turystycznej na obszarach wiejskich. Poznali zasady organizacji imprez i usług turystycznych, łącznie z kompleksową obsługą klienta, świadczeniem usług żywieniowych i noclegowych oraz sposoby wyszukiwania atrakcji turystycznych. W programie przewidziane zostały zagadnienia z zakresu podstaw przedsiębiorczości, ekonomii i marketingu. Słuchacze przyswoili także zawodowy język obcy tak, aby w sposób zrozumiały i poprawny pod względem gramatycznym i leksykalnym formułować wypowiedzi, analizować krótkie teksty pisemne i sprawnie komunikować się w środowisku pracy, korzystając z obcojęzycznych źródeł informacji.
Wszystkim absolwentom gratulujemy bardzo dobrych ocen, a nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i profesjonalizm. Życzymy kolejnych owocnych lat pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.
Coraz większa część społeczeństwa szuka  zacisznego miejsca, aby odpocząć i zregenerować siły, a codzienne życie i pośpiech sprawiają, że sami nie mają chwili, by zorganizować swój wolny czas. Turystyką wiejską to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory, przyrodę, krajobraz, czy też kulturę. Po ukończonej edukacji będziesz doskonale przygotowany do samodzielnej organizacji imprez i usług turystycznych, a także do prowadzenia gospodarstw agroturystycznych, które w ostatnim czasie cieszą się coraz większą popularnością.
Szukasz ciekawego kierunku z możliwością podjęcia w przyszłości interesującej i pewnej pracy? Lubisz podróżowanie, morskie wojaże, wycieczki krajowe i zagraniczne? Chciałbyś zdobywać wiedzę od wykwalifikowanej, doświadczonej kadry stawiającej na pierwszym miejscu twoje potrzeby i pomagającej ci w rozwiązywaniu problemów? Spełnij swoje marzenia! Zapisz się do Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu na kierunek technik turystyki wiejskiej. Zdobędziesz nowe umiejętności i poznasz ciekawych ludzi z którymi nie będziesz chciał się rozstać. Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach rolniczych, a dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe daje pełne uprawnienia rolnicze uznawane na terenie całej Unii Europejskiej. Chcesz zdobyć środki dla młodych rolników? Nie zwlekaj! Jeżeli posiadasz wykształcenie średnie, to idealna szansa dla Ciebie!