czwartek, 29 marca 2018

Życzenia Wielkanocne


„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.
św. Jan Paweł II

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy i sympatycy Szkoły, Uczniowie, Rodzice!

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa oraz drugiego człowieka. Zasiądźmy przy wielkanocnym stole w atmosferze pojednania i wzajemnego zrozumienia. W tym pełnym zadumy, ale jakże radosnym czasie, kiedy na nowo budzi się życie i napełnia nas nadzieją na lepsze jutro składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia, by te Wielkie i Święte dni były czasem pełnym miłości i rodzinnego ciepła, wielkanocnych mazurków i lukrowanych bab, szczególnej łaski i błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa.
Dyrekcja Zespołu Szkół STO w Raciążu życzy Wam świąt spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, pełnych życzliwości, pogody ducha, wiary we własne możliwości, wielu, wielu radości, abyście mogli przeżywać i ożywiać w sobie nadzieję i odwagę w zmaganiu się z problemami codziennego życia, a przede wszystkim miłości ważniejszej od wszelkich dóbr, zdrowia pozwalającego przetrwać najgorsze, uśmiechów bliskich oraz szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie. Niech zetknięcie się z wydarzeniami Zmartwychwstania pozwoli Wam uczyć się żyć z wielką wdzięcznością, wzrastać w wierności wartościom oraz doświadczać odmieniania siebie.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół STO w Raciążu

wtorek, 27 marca 2018

IX Forum Edukacji Młodzieży w Mławie


Pracownicy Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczestnikami IX Forum Edukacji Młodzieży w Mławie
20 marca 2018 roku pracownice Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, panie: Jolanta Wiśniewska i Justyna Jaraczewska wybrały się do Mławy, by uczestniczyć w IX Powiatowym Forum Edukacji Młodzieży skierowanym do rodziców, pedagogów, doradców zawodowych, a przede wszystkim do uczniów. 

poniedziałek, 26 marca 2018

EZ sesja styczeń-luty 2018

Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu w sesji zimowej 2018 roku

W styczniu 2018 roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyły się zewnętrzne egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w styczniu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e - learningowej.
Dwudziestego trzeciego marca 2018 roku słuchacze poznali wyniki egzaminu praktycznego. Autorami sukcesu słuchaczy jest grupa znakomitych specjalistów w swojej dziedzinie, pedagogów z wieloletnim stażem pracy, których wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz determinacja i sumienność w realizacji postawionych sobie celów zasługują na docenienie. Ich codzienny trud, wzorowe wykonywanie obowiązków i troska o słuchaczy przyniosły efekty. Ogólna zdawalność egzaminów państwowych wyniosła 82%. Do egzaminu przystąpiło 46 słuchaczy, zdało 38.

niedziela, 25 marca 2018

Wyjazd do Trójmiasta

Wyjazd szkoleniowo-edukacyjny słuchaczy turystyki wiejskiej do Gdańska, Gdyni i Sopotu

W dniach 17-18 marca 2018 roku słuchacze z Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu, uczęszczający na kierunek technik turystyki wiejskiej (semestr II i IV) wraz z dyrektorem, panem Andrzejem Nizielskim i opiekunami: kierownikiem szkolenia praktycznego, panem Łukaszem Palmowskim, nauczycielami przedmiotów zawodowych - panią Martą Samoraj oraz panią Hanną Szałkowską uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo edukacyjnym do Trójmiasta.

piątek, 9 marca 2018

Targi Beauty Forum


Jak być jeszcze piękniejszym? Nad tym zastanawia się coraz więcej kobiet i mężczyzn, którzy tak samo jak one chcą podobać się płci przeciwnej. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie słuchaczki i słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczęszczający na kierunek technik usług kosmetycznych wybrali się aż do stolicy. Towarzyszyła im opiekunka kierunku, pani Jolanta Wiśniewska.