czwartek, 4 października 2018

Jesienny Jarmark ,,Od pola do stołu’’ okazją do zdobycia nowej wiedzy

16 września 2018 roku słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu z kierunku technik turystyki wiejskiej (I i II rok) zgodnie z tradycją uczestniczyli w Jesiennym Jarmarku „Od pola do stołu” organizowanym corocznie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnym.

W tym roku była to już trzynasta edycja tego wydarzenia, które rokrocznie przyciąga rzesze odwiedzających, zainteresowanych szerokorozumianym rolnictwem oraz dziedzictwem kulturowym mazowieckiej wsi.

Rangę imprezy podniosła obecność znamienitych gości, którzy dokonali jej otwarcia. Wśród nich byli: dyrektor MODR w Warszawie, pan Sławomir Piotrowski, zastępca dyrektora MODR w Warszawie, pan Tomasz Skorupski oraz  dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku, pan Jarosław Grabowski.

Po uroczystym otwarciu imprezy, które nastąpiło o godz. 1000 słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu wraz z panią dr inż. Hanną Szałkowską mogli wziąć udział w konferencji dotyczącej produkcji żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. Została ona zorganizowana w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym, a poprowadzili ją wykładowcy: pani dr Beata Bartodziejska i pan prof. dr. hab. inż. Z. Dolatowski.

Uczyli się samoobrony! Zajęcia praktyczne w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu


          W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu otwarto nowy kierunek kształcenia - technik ochrony fizycznej osób i mienia (kwalifikacja Z3 Ochrona osób i mienia). We wrześniu odbyły się już pierwsze zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu techniki interwencyjne i samoobrona przeprowadzone pod czujnym okiem nauczyciela, pana Michała Godlewskiego.
            Słuchacze nabyli cenne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Nauczyli się schodzić z linii ataku uzbrojonego napastnika oraz wykonywać skuteczne kontrataki przy zastosowaniu różnorodnych chwytów. Dzięki temu będą potrafili obronić się, gdy zaistnieje taka potrzeba. W czasie prowadzonych zajęć poznali techniki miotania pałką, ćwiczyli pady oraz przewroty. Jako ciekawostkę dowiedzieli się także, jak bardzo niebezpieczny może być nóż lub inne narzędzie z ostrym końcem, którym można praktycznie niepostrzeżenie zabić człowieka trafiając go prosto w nerkę.
            Przeprowadzone w ramach realizacji podstawy programowej zajęcia były bardzo ciekawe i kształcące. Stanowią doskonałe, praktyczne przygotowanie do egzaminu i przyszłej pracy zawodowej w branży ochroniarskiej.

poniedziałek, 24 września 2018

Wyniki egzaminu


 Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu w sesji letniej 2018 roku

W czerwcu 2018 roku w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu odbyły się zewnętrzne egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w czerwcu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej.
31 sierpnia 2018 roku absolwenci poznali wyniki egzaminu praktycznego. Ich sukces świadczy o ogromnej wiedzy, umiejętnościach i zaangażowaniu nauczycieli w wykonywanie obowiązków szkolnych. To właśnie pedagodzy, znakomici specjaliści w swojej dziedzinie z wieloletnim stażem pracy odegrali kluczową rolę w procesie kształcenia i perfekcyjnie przygotowali słuchaczy do państwowego egzaminu. Ich trud i troska o słuchaczy przyniosły godne pozazdroszczenia efekty edukacyjne. Sukces absolwentów jest sukcesem szkoły oraz powodem do dumy i ogromnej radości dla dyrekcji.

wtorek, 17 lipca 2018

Zakończenie TTW13 lipca 2018 roku absolwenci technika turystyki wiejskiej z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu mieli swój  wielki dzień – uroczyste zakończenie roku szkolnego, które po raz pierwszy odbyło się w Domu Weselnym ,,Pod Brzozami” w miejscowości Łempino. Był to bardzo ważny dzień dla słuchaczy, którzy po dwóch latach nauki otrzymali długo oczekiwane świadectwa ukończenia szkoły policealnej w wymarzonym zawodzie – technik turystyki wiejskiej.
Zgodnie z tradycją spotkanie rozpoczął dyrektor, pan Andrzej Nizielski gratulując grupie absolwentów ukończenia szkoły, osiągnięcia godnych pozazdroszczenia bardzo dobrych wyników kształcenia, edukacyjnego sukcesu i zdobycia cennych w dzisiejszym świecie kwalifikacji. Powitał serdecznie zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Raciąża, pana Mariusza Godlewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego, pana Jana Mączewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Raciąż, pana Jarosława Jaworskiego, sekretarza Społecznego Towarzystwa Oświatowego, pana Jarosława Pietrzaka, dyrektora ekonomicznego Centrum Medycznego Grupa Zdrowie, panią Katarzynę Stępińską oraz nauczycieli: panią Martą Samoraj, panią Hannę Szałkowską (opiekuna grupy), pana Daniela Kolczyńskiego, pana Łukasza Palmowskiego (kierownika kształcenia praktycznego), a przede wszystkich bohaterów tej uroczystości słuchaczy Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, dla których zamykał się niezwykle ważny etap w życiu.


piątek, 13 lipca 2018

NABÓR - POBIERZ PODANIE


PODANIE KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
PODANIE PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNAZakończenie AON i OM


6 lipca 2018 roku o godz. 1830 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu z kierunków: opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej. W imprezie wzięli udział: dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski oraz kierownik kształcenia praktycznego, pan Łukasz Palmowski.piątek, 22 czerwca 2018

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - czerwiec 2018

Rewelacyjne wyniki części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2018 roku

19 czerwca 2018 roku w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu odbyła się cześć pisemna egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie. Etap pisemny polegał na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej.  Do egzaminów przystąpiło 83 słuchaczy i wszyscy zdali. Zdawalność 100%.

Zdawalność na poszczególnych kierunkach kształcenia:

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.7 (Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich).  Do egzaminu przystąpiły 32 osoby. Zdawalność egzaminu: 100%.

Technik turystyki wiejskiej, kwalifikacja T.8 (Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego). Do egzaminu przystąpiły 33 osoby. Zdawalność egzaminu: 100%.

Opiekun medyczny, kwalifikacja Z.4 (Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej).  Do egzaminu przystąpiło 10 osób. Zdawalność egzaminu: 100%.

Asystent osoby niepełnosprawnej, kwalifikacja Z.8 (Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia  osobie niepełnosprawnej). Do egzaminu przystąpiło 8 osób. Zdawalność egzaminu: 100%. 


sobota, 9 czerwca 2018

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

NOWY KIERUNEK KSZTAŁCENIA W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ
W RACIĄŻU OD 1 WRZEŚNIA 2018


czwartek, 29 marca 2018

Życzenia Wielkanocne


„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną,
kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci,
zapala w sercach wierzących nadzieję i radość”.
św. Jan Paweł II

Drodzy Nauczyciele, Pracownicy i sympatycy Szkoły, Uczniowie, Rodzice!

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa oraz drugiego człowieka. Zasiądźmy przy wielkanocnym stole w atmosferze pojednania i wzajemnego zrozumienia. W tym pełnym zadumy, ale jakże radosnym czasie, kiedy na nowo budzi się życie i napełnia nas nadzieją na lepsze jutro składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia, by te Wielkie i Święte dni były czasem pełnym miłości i rodzinnego ciepła, wielkanocnych mazurków i lukrowanych bab, szczególnej łaski i błogosławieństwa Zmartwychwstałego Chrystusa.
Dyrekcja Zespołu Szkół STO w Raciążu życzy Wam świąt spędzonych w gronie rodziny i przyjaciół, pełnych życzliwości, pogody ducha, wiary we własne możliwości, wielu, wielu radości, abyście mogli przeżywać i ożywiać w sobie nadzieję i odwagę w zmaganiu się z problemami codziennego życia, a przede wszystkim miłości ważniejszej od wszelkich dóbr, zdrowia pozwalającego przetrwać najgorsze, uśmiechów bliskich oraz szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie. Niech zetknięcie się z wydarzeniami Zmartwychwstania pozwoli Wam uczyć się żyć z wielką wdzięcznością, wzrastać w wierności wartościom oraz doświadczać odmieniania siebie.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkół STO w Raciążu

wtorek, 27 marca 2018

IX Forum Edukacji Młodzieży w Mławie


Pracownicy Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczestnikami IX Forum Edukacji Młodzieży w Mławie
20 marca 2018 roku pracownice Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, panie: Jolanta Wiśniewska i Justyna Jaraczewska wybrały się do Mławy, by uczestniczyć w IX Powiatowym Forum Edukacji Młodzieży skierowanym do rodziców, pedagogów, doradców zawodowych, a przede wszystkim do uczniów. 

poniedziałek, 26 marca 2018

EZ sesja styczeń-luty 2018

Bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu w sesji zimowej 2018 roku

W styczniu 2018 roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyły się zewnętrzne egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w styczniu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e - learningowej.
Dwudziestego trzeciego marca 2018 roku słuchacze poznali wyniki egzaminu praktycznego. Autorami sukcesu słuchaczy jest grupa znakomitych specjalistów w swojej dziedzinie, pedagogów z wieloletnim stażem pracy, których wiedza, umiejętności, doświadczenie oraz determinacja i sumienność w realizacji postawionych sobie celów zasługują na docenienie. Ich codzienny trud, wzorowe wykonywanie obowiązków i troska o słuchaczy przyniosły efekty. Ogólna zdawalność egzaminów państwowych wyniosła 82%. Do egzaminu przystąpiło 46 słuchaczy, zdało 38.

niedziela, 25 marca 2018

Wyjazd do Trójmiasta

Wyjazd szkoleniowo-edukacyjny słuchaczy turystyki wiejskiej do Gdańska, Gdyni i Sopotu

W dniach 17-18 marca 2018 roku słuchacze z Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu, uczęszczający na kierunek technik turystyki wiejskiej (semestr II i IV) wraz z dyrektorem, panem Andrzejem Nizielskim i opiekunami: kierownikiem szkolenia praktycznego, panem Łukaszem Palmowskim, nauczycielami przedmiotów zawodowych - panią Martą Samoraj oraz panią Hanną Szałkowską uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo edukacyjnym do Trójmiasta.

piątek, 9 marca 2018

Targi Beauty Forum


Jak być jeszcze piękniejszym? Nad tym zastanawia się coraz więcej kobiet i mężczyzn, którzy tak samo jak one chcą podobać się płci przeciwnej. W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie słuchaczki i słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczęszczający na kierunek technik usług kosmetycznych wybrali się aż do stolicy. Towarzyszyła im opiekunka kierunku, pani Jolanta Wiśniewska.

środa, 21 lutego 2018

Kosmetyczki rozpoczęły edukację

13 lutego 2018 roku o godz. 1600 w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego dla kierunku technik usług kosmetycznych. Uroczystość otworzył dyrektor pan Andrzej Nizielski serdecznie witając zaproszonych gości: wicedyrektora pana Krzysztofa Kuskowskiego, nauczycielki, panie: Magdalenę Sobotę-Wuszter i Katarzynę Zalewską oraz słuchaczki, które dowiedziały się, jak będzie wyglądała ich przyszła edukacja w szkole, przewidziane w podstawie programowej praktyki zawodowe oraz egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.


czwartek, 8 lutego 2018

OM

Zakończenie roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu

Kolejna grupa wykwalifikowanych Opiekunek Medycznych 

opuszcza mury naszej szkoły.


GRATULUJEMY!!!!

 W dniu drugiego lutego 2018 r. w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyło się uroczyste zakończenie roku na kierunku Opiekun Medyczny (symbol cyfrowy zawodu 532102) .  
Naukę ukończyło 15 absolwentek-ambitnych, pracowitych i wspaniałych słuchaczek, które mimo codziennych obowiązków rodzinnych i zawodowych włożyło dużo pracy i zaangażowania w zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej, a tym samym zdobycie i w wielu przypadkach poszerzenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych.  


środa, 31 stycznia 2018

Zakończenie kierunku technik bhp

Czas rozstania! Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu zakończyli edukację

W sobotę 27 stycznia 2018 roku w Karczmie Retro w Kraszewie-Gaczułtach odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Oprócz dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego, wicedyrektora, pana Krzysztofa Kuskowskiego oraz nauczycieli: pana Grzegorza Mańkowskiego, pani Ewy Mańkowskiej, pana Damiana Szcześniewskiego i pani Janiny Jóźwiak na uroczystość przybyli również goście honorowi: przewodniczący Rady Gminy Raciąż, pan Jarosław Jaworski oraz przewodniczący Rady Miasta Raciąż, pan Andrzej Staniszewski.

piątek, 12 stycznia 2018

TRWA NABÓR NA KIERUNKI:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH,
OPIEKUN MEDYCZNY,
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - NOWY KIERUNEK


PLANOWANY START ZAJĘĆ LUTY 2018!
ZAPRASZAMY!wtorek, 2 stycznia 2018

Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu czwarta w województwie

Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu jest czwartą szkołą w województwie mazowieckim pod względem liczby absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2017 roku  (na 127 szkół policealnych w województwie)!

Zespół Szkół STO w Raciążu obchodzić będzie w najbliższym czasie 25-lecie istnienia. Jeden z oddziałów tej szkoły – Publiczna Szkoła Policealna STO ma szczególny powód do świętowania – została sklasyfikowana na 4 miejscu pod względem zdawalności egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Tylko 3 warszawskie szkoły wyprzedziły ją pod tym względem. Są to szkoły: Policealna Warszawska Szkoła Medyczna (166 absolwentów na 302 słuchaczy), Policealna Szkoła Cosinus I w Warszawie (317 absolwentów na 1377 słuchaczy) oraz Nova Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie (385 absolwentów na 993 słuchaczy). Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu, do której uczęszcza 248 uczniów, a kwalifikacje w zawodzie uzyskało 133 absolwentów, na tle wspomnianych wcześniej szkół prezentuje się znakomicie.
Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu zostawiła daleko w tyle wszystkie szkoły z powiatu płońskiego i sąsiadujących: najlepszy wynik wśród płockich szkół – 78 absolwentów, ciechanowskich – 36, płońskich – 24.