wtorek, 24 października 2017

Informacja

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej informuje, że na poszczególnych kierunkach kształcenia odbędą się kolokwia cząstkowe z każdego przedmiotu (dwa terminy do wyboru). Zaliczenie będzie obejmować dotychczas przerobiony materiał i odbędzie się w formie testu – po 10 pytań z każdego przedmiotu. Nieprzybycie i niezaliczenie kolokwium spowoduje natychmiastowe skreślenie z listy słuchaczy. Obecność na kolokwium jest obowiązkowa.
Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski

Kolokwia odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:


ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Klasa I semestr I      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

Opiekun medyczny

Klasa I semestr I    
29.10.2017 r.  (niedziela)  lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr II      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Technik turystyki wiejskiej

Kl. I semestr I      
05.11.2017 (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr III   
05.11.2017 (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Technik bhp

Kl. I semestr I      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr III   
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

poniedziałek, 9 października 2017

Konferencji "Narzędzia Komisji Europejskiej wspierające edukację dorosłych"

,,Żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro, ucz się tak jakbyś miał żyć wiecznie’’- pracownicy Zespołu Szkół STO w Raciążu uczestnikami konferencji "Narzędzia Komisji Europejskiej wspierające edukację dorosłych"
4 października 2017 roku pracownicy Zespołu Szkół STO w Raciążu: pan Damian Szcześniewski i pan Marcin Ciarkowski wybrali się do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na konferencję "Narzędzia Komisji Europejskiej wspierające edukację dorosłych".
Podczas spotkania poruszono wiele interesujących zagadnień związanych z najnowocześniejszymi technologiami, które mogą sprawić, że edukacja będzie szybsza, ciekawsza i przyjemniejsza. Zgromadzonym zwrócono uwagę, że należy dokładać wszelkich starań by zmotywować osoby dorosłe do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, gdyż liczba dokształcających się dorosłych w Polsce jest niewielka w porównaniu z krajami europejskimi. Podkreślono, że znajomość technologii informacyjnych i umiejętność ich zastosowania w praktyce przez pedagogów jest niska, dlatego też ogromnie ważna jest edukacja międzypokoleniowa, tak aby starsi nauczyciele potrafili właściwie komunikować się z młodszą generacją słuchaczy z wykorzystaniem wszystkich osiągnięć współczesnej techniki.