czwartek, 28 września 2017

ZSSTO w Raciążu – prezentacjaZespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – prezentacja

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu powstał w1997 roku na bazie Społecznego Technikum Zawodowego dla Dorosłych i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Dyrektorem i założycielem szkoły jest magister Andrzej Nizielski, nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 
Organem prowadzącym ZS STO jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 223 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którego prezesem jest pan Marek Bieńkowski. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie.
Zespół Szkół Społecznych STO w Raciążu ma swoją siedzibę przy ulicy Płockiej 28. W budynku szkolnym jest siedem bardzo dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, biblioteka, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, sauna, szatnia, sanitariaty, pobudowana od podstaw i nowocześnie wyposażona siłownia oraz profesjonalna sala do nauki języków obcych. Mieszczą się tu także dwie nowoczesne pracownie komputerowe. Na terenie placówki znajduje się boisko do małych gier zespołowych.

piątek, 15 września 2017

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe TUK i OD

Koniec wieńczy dzieło! Kosmetyczki i opiekunki dziecięce z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu odebrały dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe!


9 września 2017 roku o godz. 11.00 w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenia świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów. Słuchaczki z kierunków technik usług kosmetycznych oraz opiekunka dziecięca otrzymały również świadectwa ukończenia szkoły policealnej.

Uroczystość odbyła się w budynku Zespołu Szkól STO w Raciążu. Uczestniczyli w niej: dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski oraz nauczyciele: pani Magdalena Sobota-Wuszter, pani Beata Wiśniewska oraz opiekunowie kierunków: opiekunka dziecięca (pani Jolanta Wiśniewska) oraz technik usług kosmetycznych (pan Łukasz Palmowski).


wtorek, 5 września 2017

Życzenia Zarządu Głównego STO

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy szkół,
Rodzice uczniów, Członkowie i Przyjaciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

Przed nami kolejny rok szkolny, dziesięć miesięcy wspólnej, wytężonej pracy, poszerzania wiedzy, odkrywania nowych możliwości. Po zasłużonym wakacyjnym odpoczynku pełni sił i energii wracamy, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom, by realizować nasze wspólne cele.

U progu nowego roku szkolnego zawsze zadajemy sobie pytania o to jaki będzie, i co ze sobą przyniesie. Już dzisiaj wiemy, że ten rok będzie wyjątkowy.
Rok szkolny 2017/2018 to rok naszego jubileuszu. Od założenia Społecznego Towarzystwa Oświatowego mija 30 lat. Odrodzenie oświaty niepublicznej, wprowadzające różnorodność do szkół, miało zasadnicze znaczenie w procesie budowania nowoczesnego systemu edukacji, a założenie STO stało się w tym procesie przełomowym wydarzeniem. Od samego początku nasze Stowarzyszenie podejmowało wszechstronne działania na rzecz poprawy jakości edukacji dzieci i młodzieży, uspołecznienia polskiego systemu oświaty oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowania. Nasze działania nie poszły na marne. Obecnie jesteśmy największą siecią szkół niepublicznych w kraju, a poziom nauczania w naszych placówkach należy do najwyższych w Polsce, podejmujemy szereg innowacyjnych inicjatyw, wciąż pracujemy nad nowymi projektami. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przez lata tworzyli i tworzą Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Wierzę, że doświadczenie, które zdobyliśmy przez ostatnie 30 lat pomoże nam działać jeszcze skuteczniej. Zachęcam również, by wszystkie imprezy organizowane przez koła terenowe i szkoły STO w rozpoczynającym się roku szkolnym odbywały się pod hasłem: „30 lat STO - transformacja/integracja/rozwój”, które stanowi myśl przewodnią naszego Jubileuszu.

Nadchodzący rok szkolny to także wyzwania, z którymi musi się zmierzyć cały system oświaty. Zapowiadana przez MEN reforma edukacji stała się faktem. Do szkół podstawowych wracają siódmoklasiści, gimnazja są wygaszane, powraca 4-letnie liceum. Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo wciąż budzą wiele kontrowersji w środowisku oświatowym. Niemniej chciałbym zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by nadal gwarantować wszystkim uczniom rzetelne wykształcenie, a przede wszystkim dobrą i ciekawą edukację.

Życzę wszystkim pomyślnego i pełnego sukcesów roku szkolnego 2017/2018.

Zygmunt Puchalski


wraz z członkami Zarządu Głównego STO