niedziela, 26 lutego 2017

Zakończenie TPS

Mechanicy odebrali dyplomy! Zakończenie edukacji na kierunku technik pojazdów samochodowych10 lutego 2017 roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyło się uroczyste zakończenie roku dla kierunku technik pojazdów samochodowych.
Mechanik samochodowy to zawód z przyszłością związany z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Po dwuletnim cyklu kształcenia nasi absolwenci poznali tajniki diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. Stali się wykwalifikowanymi fachowcami potrafiącymi świadczyć usługi w branży motoryzacyjnej z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie.
Dynamiczny rozwój świata motoryzacji wywiera coraz większy nacisk na rozwój usług serwisowych i naprawczych. Nasi absolwenci doskonale wiedzą, że  współczesnych samochodów nie da się naprawić przy pomocy kilku podstawowych kluczy, lecz należy w tym celu wykorzystywać wszelkie aktualnie dostępne zdobycze techniki.
Jest to zasługa pracujących w naszej szkole nauczycieli, którzy chętnie dzielili się ze słuchaczami posiadaną wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu dzisiejsi absolwenci aktualizowali wiadomości i zdobywali nowe, cenne umiejętności.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2017

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni,
aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”
15 stycznia 2017 roku już po raz 25 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki pieniędzy podczas jubileuszowego Wielkiego Finału było zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom i dzieciom na oddziałach ogólnopediatrycznych. Tę szlachetną inicjatywę wsparli uczniowie, słuchacze oraz pracownicy Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, którzy wybrali się na halę Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, by wziąć udział w publicznej kweście na rzecz potrzebujących i posłuchać finałowego koncertu.

poniedziałek, 13 lutego 2017

Zakończenie BHP

Czas radości i satysfakcji !!!
Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu zakończyli edukację
W sobotę 4 lutego 2017 roku w Karczmie Oleńka w Drobinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
W uroczystości uczestniczyli absolwenci Technikum BHP , Dyrektor Szkoły -  Andrzej Nizielski oraz nauczyciele: Grzegorz Mańkowski,  Damian Szcześniewski i  Janina Jóźwiak . Na uroczystość przybyli również goście honorowi: dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej ,,Odzyskać Radość’’-  Marta Samoraj oraz sekretarz Społecznego Towarzystwa Oświatowego-  Jarosław Pietrzak.
Spotkanie rozpoczął pan dyrektor Andrzej Nizielski. Pogratulował kolejnej grupie absolwentów ukończenia szkoły i osiągnięcia dobrych i bardzo dobrych wyników kształcenia. Życzył im także dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Następnie, pani Marta Samoraj odczytała dezyderat skierowany do słuchaczy. Zebrani usłyszeli między innymi:
Drogi słuchaczu! Niech Twoje osiągnięcia będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna. Ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co Ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby Cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia! W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź uważny. Dąż do szczęścia!