wtorek, 12 grudnia 2017

Zajęcia specjalistyczne w Sielance

Słuchacze z kierunku technik turystyki wiejskiej uczestnikami zajęć specjalistycznych w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Sielanka” Raciąż

3 grudnia 2017 roku odbył się wyjazd szkoleniowo-edukacyjny słuchaczy turystyki wiejskiej do Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Sielanka" położonego w miejscowości Pólka - Raciąż. Towarzyszył im dyrektor, pan Andrzej Nizielski, kierownik szkolenia praktycznego, pan Łukasz Palmowski oraz nauczyciele: pani Hanna Szałkowska i pani Marta Samoraj.

wtorek, 21 listopada 2017

Wyjazd kierunku technik turystyki wiejskiej

Słuchacze turystyki wiejskiej z gościnną wizytą w gospodarstwie 
Agro-eko-turystycznym ,,Dolina Wierzby”

W dniach 27-29.10.2017 r. słuchacze uczęszczający na kierunek technik turystyki wiejskiej (III semestr) wraz z opiekunami: kierownikiem szkolenia praktycznego, panem Łukaszem Palmowskim i nauczycielką przedmiotów zawodowych, panią Hanną Szałkowską uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo- edukacyjnym do Dorotowa położonego w województwie warmińsko- mazurskim. Gościli w Gospodarstwie Agro-eko-turystycznym „Dolina Wierzby" usytuowanym w przepięknej, zacisznej dolinie otoczonej polami z uprawą wierzby energetycznej i lasami. Spędzili tam niezapomniane chwile.

wtorek, 24 października 2017

Informacja

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej informuje, że na poszczególnych kierunkach kształcenia odbędą się kolokwia cząstkowe z każdego przedmiotu (dwa terminy do wyboru). Zaliczenie będzie obejmować dotychczas przerobiony materiał i odbędzie się w formie testu – po 10 pytań z każdego przedmiotu. Nieprzybycie i niezaliczenie kolokwium spowoduje natychmiastowe skreślenie z listy słuchaczy. Obecność na kolokwium jest obowiązkowa.
Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski

Kolokwia odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:


ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Klasa I semestr I      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

Opiekun medyczny

Klasa I semestr I    
29.10.2017 r.  (niedziela)  lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr II      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Technik turystyki wiejskiej

Kl. I semestr I      
05.11.2017 (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr III   
05.11.2017 (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Technik bhp

Kl. I semestr I      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr III   
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

poniedziałek, 9 października 2017

Konferencji "Narzędzia Komisji Europejskiej wspierające edukację dorosłych"

,,Żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro, ucz się tak jakbyś miał żyć wiecznie’’- pracownicy Zespołu Szkół STO w Raciążu uczestnikami konferencji "Narzędzia Komisji Europejskiej wspierające edukację dorosłych"
4 października 2017 roku pracownicy Zespołu Szkół STO w Raciążu: pan Damian Szcześniewski i pan Marcin Ciarkowski wybrali się do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na konferencję "Narzędzia Komisji Europejskiej wspierające edukację dorosłych".
Podczas spotkania poruszono wiele interesujących zagadnień związanych z najnowocześniejszymi technologiami, które mogą sprawić, że edukacja będzie szybsza, ciekawsza i przyjemniejsza. Zgromadzonym zwrócono uwagę, że należy dokładać wszelkich starań by zmotywować osoby dorosłe do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, gdyż liczba dokształcających się dorosłych w Polsce jest niewielka w porównaniu z krajami europejskimi. Podkreślono, że znajomość technologii informacyjnych i umiejętność ich zastosowania w praktyce przez pedagogów jest niska, dlatego też ogromnie ważna jest edukacja międzypokoleniowa, tak aby starsi nauczyciele potrafili właściwie komunikować się z młodszą generacją słuchaczy z wykorzystaniem wszystkich osiągnięć współczesnej techniki.

czwartek, 28 września 2017

ZSSTO w Raciążu – prezentacjaZespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – prezentacja

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu powstał w1997 roku na bazie Społecznego Technikum Zawodowego dla Dorosłych i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Dyrektorem i założycielem szkoły jest magister Andrzej Nizielski, nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 
Organem prowadzącym ZS STO jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 223 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którego prezesem jest pan Marek Bieńkowski. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie.
Zespół Szkół Społecznych STO w Raciążu ma swoją siedzibę przy ulicy Płockiej 28. W budynku szkolnym jest siedem bardzo dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, biblioteka, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, sauna, szatnia, sanitariaty, pobudowana od podstaw i nowocześnie wyposażona siłownia oraz profesjonalna sala do nauki języków obcych. Mieszczą się tu także dwie nowoczesne pracownie komputerowe. Na terenie placówki znajduje się boisko do małych gier zespołowych.

piątek, 15 września 2017

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe TUK i OD

Koniec wieńczy dzieło! Kosmetyczki i opiekunki dziecięce z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu odebrały dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe!


9 września 2017 roku o godz. 11.00 w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenia świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów. Słuchaczki z kierunków technik usług kosmetycznych oraz opiekunka dziecięca otrzymały również świadectwa ukończenia szkoły policealnej.

Uroczystość odbyła się w budynku Zespołu Szkól STO w Raciążu. Uczestniczyli w niej: dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski oraz nauczyciele: pani Magdalena Sobota-Wuszter, pani Beata Wiśniewska oraz opiekunowie kierunków: opiekunka dziecięca (pani Jolanta Wiśniewska) oraz technik usług kosmetycznych (pan Łukasz Palmowski).


wtorek, 5 września 2017

Życzenia Zarządu Głównego STO

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy szkół,
Rodzice uczniów, Członkowie i Przyjaciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

Przed nami kolejny rok szkolny, dziesięć miesięcy wspólnej, wytężonej pracy, poszerzania wiedzy, odkrywania nowych możliwości. Po zasłużonym wakacyjnym odpoczynku pełni sił i energii wracamy, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom, by realizować nasze wspólne cele.

U progu nowego roku szkolnego zawsze zadajemy sobie pytania o to jaki będzie, i co ze sobą przyniesie. Już dzisiaj wiemy, że ten rok będzie wyjątkowy.
Rok szkolny 2017/2018 to rok naszego jubileuszu. Od założenia Społecznego Towarzystwa Oświatowego mija 30 lat. Odrodzenie oświaty niepublicznej, wprowadzające różnorodność do szkół, miało zasadnicze znaczenie w procesie budowania nowoczesnego systemu edukacji, a założenie STO stało się w tym procesie przełomowym wydarzeniem. Od samego początku nasze Stowarzyszenie podejmowało wszechstronne działania na rzecz poprawy jakości edukacji dzieci i młodzieży, uspołecznienia polskiego systemu oświaty oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowania. Nasze działania nie poszły na marne. Obecnie jesteśmy największą siecią szkół niepublicznych w kraju, a poziom nauczania w naszych placówkach należy do najwyższych w Polsce, podejmujemy szereg innowacyjnych inicjatyw, wciąż pracujemy nad nowymi projektami. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przez lata tworzyli i tworzą Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Wierzę, że doświadczenie, które zdobyliśmy przez ostatnie 30 lat pomoże nam działać jeszcze skuteczniej. Zachęcam również, by wszystkie imprezy organizowane przez koła terenowe i szkoły STO w rozpoczynającym się roku szkolnym odbywały się pod hasłem: „30 lat STO - transformacja/integracja/rozwój”, które stanowi myśl przewodnią naszego Jubileuszu.

Nadchodzący rok szkolny to także wyzwania, z którymi musi się zmierzyć cały system oświaty. Zapowiadana przez MEN reforma edukacji stała się faktem. Do szkół podstawowych wracają siódmoklasiści, gimnazja są wygaszane, powraca 4-letnie liceum. Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo wciąż budzą wiele kontrowersji w środowisku oświatowym. Niemniej chciałbym zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by nadal gwarantować wszystkim uczniom rzetelne wykształcenie, a przede wszystkim dobrą i ciekawą edukację.

Życzę wszystkim pomyślnego i pełnego sukcesów roku szkolnego 2017/2018.

Zygmunt Puchalski


wraz z członkami Zarządu Głównego STO

piątek, 28 lipca 2017

STUDIA W RACIĄŻU

Mamy przyjemność poinformować, że od października 2017 roku 
we współpracy z Wyższą Szkołą Menadżerska w Warszawie 
zostanie uruchomiony u nas kierunek RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING. 
Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie bądź w siedzibie Zespołu Szkół STO w Raciążu.
piątek, 21 lipca 2017

Nabór do PSP

Z myślą o wygodzie naszych przyszłych słuchaczy, uruchomiliśmy możliwość składania podań do Publicznej Szkoły Policealnej drogą elektroniczną. 

Jak to działa? Za pomocą linku:


PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

>>>LINK<<<KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

>>>LINK<<<


wygenerujesz podanie do szkoły, które następnie należy wypełnić i odesłać na email:

rekrutacja.storaciaz@gmail.com

Po tym wszystkim musisz już tylko złożyć w szkole  świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz dwa zdjęcia. Dzięki temu potwierdzisz wolę przyjścia do naszej szkoły.


W razie jakichkolwiek problemów zapraszamy do kontaktu telefonicznego 
(23) 679 10 71.wtorek, 11 lipca 2017

Zakończenie kierunku opiekun medyczny 20016/2017

Zakończenie roku opiekuna medycznego. Uroczystość rozdania dyplomów w DWORKU AMORE w Jeżewie - Wesel


30 czerwca 2017 roku o godz. 1800 w DWORKU AMORE odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 i pożegnanie absolwentów opiekuna medycznego z Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu. Stało się tak za sprawą słuchaczki ze wspomnianego wcześniej kierunku kształcenia, pani Małgorzaty Ziółkowskiej, która przygotowała w prowadzonym przez siebie Domu Weselnym poczęstunek dla koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy. Na uroczystość zaproszony został dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski, kierownik kształcenia praktycznego, pan Łukasz Palmowski, sekretarz Społecznego Towarzystwa Oświatowego, pan Jarosław Pietrzak oraz nauczycielki, panie: Marzena Szczechowicz, Teresa Piechna i Iwona Drążkiewicz. 

poniedziałek, 10 lipca 2017

Zakończenie TZ i TTW

Zakończenie roku słuchaczy z kierunku terapeuta zajęciowy i technik turystyki wiejskiej w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu


Grupa słuchaczy rozpoczynająca dwa lata temu edukację w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu marzyła o poprawie swojej sytuacji na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy i zdobyciu kwalifikacji umożliwiających podjęcie zatrudnienia w wymarzonym zawodzie. Posiadanie wykształcenia średniego nie wystarczało jednak, by marzenia stały się rzeczywistością. Należało więc wyruszyć w dalszą drogę, wybrać taką ścieżkę, która doprowadziłaby do wcześniej wytyczonego celu – satysfakcjonującej i dobrze płatnej pracy zapewniającej odpowiedni standard życia. Osoby, które nie tylko wybrały swoją ścieżkę, ale na nią wkroczyły i mimo przeciwności losu i chwilowych przeszkód konsekwentnie nią wędrowały mogą dziś, po dwóch latach powiedzieć, że ich marzenie spełniło się – uzyskali świadectwa ukończenia szkoły policealnej. 


środa, 31 maja 2017

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie i nie tylko! Słuchaczki opiekuna medycznego z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu zdobywają nową wiedzę


Jak połączyć przyjemne z pożytecznym wie doskonale dyrektor Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, pan Andrzej Nizielski.
18 maja 2017 roku słuchaczki uczęszczające na kierunek opiekun medyczny w ramach realizacji podstawy programowej wybrały się wraz z opiekunami: kierownikiem szkolenia praktycznego, panem Łukaszem Palmowskim oraz nauczycielkami, paniami: Teresą Piechną i Marzeną Szczechowicz do Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie Starym.

            Po dotarciu na miejsce i zregenerowaniu sił na stacji CPN przyszła pora na zwiedzanie wspomnianej wcześniej placówki. Pani Ewa Smulik zapoznała zaproszonych gości z najważniejszymi informacjami na temat funkcjonowania zakładu. Dowiedzieli się oni, że kierowany przez panią Monikę Kabacińską – Antczak Dom Pomocy Społecznej przystosowany jest do przyjęcia stu sześciu chorych psychicznie pensjonariuszy, a w jego skład wchodzą trzy budynki mieszkalne, w których znajdują się doskonale wyposażone pokoje. 

czwartek, 25 maja 2017

Zakończenie TUK

Świętowanie czas zacząć! Kosmetyczki z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu odebrały dyplomy!

Kosmetyczka to osoba pracująca w gabinecie kosmetycznym, świadcząca usługi w zakresie szeroko rozumianej kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej. Od kosmetyczki wymaga się nie tylko wiedzy z zakresu anatomii, dermatologii, fizjologii czy kosmetologii, ale także przyswojenia elementów psychologii. Jej atutem jest znajomość preparatów kosmetycznych, ich składu, zastosowania i działania, a także technik, metod i terminologii bezpośrednio związanych z zawodem.
Kosmetyczki bez trudu znajdują zatrudnienie w małych, osiedlowych gabinetach, ekskluzywnych salonach kosmetycznych w ośrodkach SPA, hotelach, czy też kompleksach wypoczynkowych. Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.
Zostać profesjonalną kosmetyczką nie jest jednak łatwo. Trzeba wybrać odpowiednią uczelnię wyższą lub szkołę policealną w której systematycznie uczęszczając na zajęcia można zdobyć odpowiednie wykształcenie, posiąść wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywanie tego przyszłościowego zawodu.
Ogromne znaczenie ma także kadra pedagogiczna, która oprócz umiejętności przekazywania wiedzy powinna cechować się otwartością na potrzeby słuchacza/studenta. Taką przyjazną dla słuchacza, dysponującą specjalistycznymi pracowniami do kształcenia zawodowego placówką oświatową zatrudniającą nauczycieli z pasją jest właśnie Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu.

11 maja 2017 roku mury szkoły opuściła grupa absolwentek kierunku technik usług kosmetycznych. W uroczystości zakończenia roku uczestniczył dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor pan Krzysztof Kuskowski, kierownik kształcenia praktycznego, pan Łukasz Palmowski oraz nauczyciele: pani Magdalena Sobota-Wuszter i pani Katarzyna Zalewska.  

poniedziałek, 15 maja 2017

Szwecja

Podróże kształcą. Wyjazd szkoleniowo - edukacyjny do Szwecji 21 - 23 kwietnia 2017
Z myślą o słuchaczach Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczęszczających na kierunek technik turystyki wiejskiej w dniach 21-23 kwietnia 2017 roku zorganizowano wyjazd szkoleniowo-edukacyjny do Szwecji. Była to inicjatywa dyrektora, pana Andrzeja Nizielskiego, który postanowił połączyć przyjemne z pożytecznym umożliwiając swoim wychowankom poznanie piękna Karlskrony, jednej ze szwedzkich miejscowości wypoczynkowych i turystycznych oraz obejrzenie wielu imponujących zabytków. Rejs promem Stena Line był dla słuchaczy doskonałą okazją do integracji i przeżycia niezapomnianej przygody. Nie to jednak było najważniejsze. Głównym celem podróży zagranicznej było pogłębienie posiadanej już wiedzy z zakresu turystyki wiejskiej oraz zaliczenie części praktyk zawodowych dotyczącej pracy w biurze turystycznym. Słuchacze zobaczyli odległy zakątek świata, uczestniczyli w odprawie promowej, poznali plusy i minusy podróży morskiej, sposoby spędzania wolnego czasu na promie oraz wady i zalety turystyki pieszej i rowerowej. W czasie podróży towarzyszyli im: kierownik szkolenia praktycznego, pan Łukasz Palmowski, opiekun Katedry Turystyki, pani Marta Samoraj oraz nauczycielka języka angielskiego, pani Janina Jóźwiak.

czwartek, 4 maja 2017

Targi pracy w Żurominie

Słuchaczki i opiekunowie z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu na Targach Pracy i Edukacji w Żurominie


25 kwietnia 2017 roku słuchaczki Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, panie: Olga Szcześniak i Angelika Turowska wraz z opiekunami: panią Hanną Szałkowską i panem Marcinem Ciarkowskim wybrali się do Żuromina na Targi Pracy i Edukacji. Odbywająca się w hali sportowej żuromińskiego liceum impreza była bardzo udana i przyciągnęła rzeszę uczniów, osób bezrobotnych oraz pracujących myślących o przekwalifikowaniu się. Wśród wystawców swoją ofertę prezentowali przedsiębiorcy, handlowcy, producenci oraz rolnicy. Własne stanowiska miały także instytucje: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajowa Administracja Skarbowa, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, policja, wojsko oraz okoliczne urzędy pracy. Odwiedzający mogli obejrzeć piękne wystawy przygotowane przez biblioteki, warsztaty terapii zajęciowej oraz domy pomocy społecznej. Nie zabrakło przedstawicieli uczelni wyższych, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych.
Uczestnictwo naszej szkoły w tym wydarzeniu było niezapomnianym przeżyciem dla słuchaczek – przyszłych kosmetyczek, które prezentowały swoje umiejętności przed szerszym gronem: malowały paznokcie oraz wykonywały profesjonalny makijaż. Zainteresowanie było ogromne. Dziewczyny i kobiety ustawiały się w kolejce by skorzystać z zabiegów upiększających, podziwiały pracę naszych słuchaczek oraz oglądały używane przez nie kosmetyki. Panie: Angelika Turowska i Olga Szcześniak chętnie odpowiadały na wszelkie zadawane im pytania dzieląc się wiedzą zdobytą podczas zajęć w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu. To z pewnością pomoże wielu osobom podjąć trafną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki zawodowej. Być może część z nich już od września rozpocznie naukę w naszej szkole. 


czwartek, 20 kwietnia 2017

Szkolenie kosmetyczne

Czas na wiosenne zmiany! Szkolenie kosmetyczne w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu
            Bycie atrakcyjną to marzenie każdej kobiety. Nie łatwo jednak taką się stać. Jak być piękną i przyciągać uwagę płci przeciwnej uczyły się słuchaczki uczęszczające na kierunek technik usług kosmetycznych. Siódmego kwietnia 2017 roku Publiczną Szkołę Policealną STO w Raciążu odwiedziły konsultantki z firmy Mary Kay, panie: Iwona Fabisiak i Iwona Piekarska.
Celem szkolenia było przygotowanie słuchaczek do praktycznego wykonywania zabiegów upiększających z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu kosmetyków. Podczas specjalistycznych zajęć przyszłe kosmetyczki poznały sposoby pielęgnacji skóry dłoni i twarzy oraz korzyści wynikające z dbania o własną urodę. Poinformowano je o składzie, właściwościach oraz zastosowaniu konkretnych produktów. Zaprezentowano im między innymizestaw satynowe dłonie zawierający peeling myjący i odżywczy krem do rąk rewitalizujący, wygładzający, nawilżający, zmiękczający i odmładzający skórę.

poniedziałek, 10 kwietnia 2017

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Wysoka jakość kształcenia przynosi efekty! Rewelacyjne wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2017 roku

Trzydziestego pierwszego marca 2017 roku poznaliśmy wyniki zewnętrznych egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje zawodowe, przeprowadzonych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu  przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie w sesji zimowej w roku szkolnym 2016/2017.
Wyniki egzaminów teoretycznych (pisemnych) zdawanych na komputerach znane były już w styczniu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e - learningowej. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.
Pierwszy raz w historii naszej szkoły, aż tak dużo osób zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Najlepszy wynik osiągnięto na kierunku technik usług kosmetycznych, gdzie aż osiem słuchaczek zdobyło 100% punktów na egzaminie praktycznym.

czwartek, 6 kwietnia 2017

Wyjazd do Płocka

Wyjazd programowy słuchaczy z kierunku terapeuta zajęciowy do Płocka

23 marca 2017 roku słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczęszczający na kierunek terapeuta zajęciowy w ramach realizacji podstawy programowej wybrali się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku oraz na basen.
Wyjazd stanowił uzupełnienie tradycyjnych zajęć, był doskonała okazją do zdobycia nowej wiedzy w bardziej przystępny sposób oraz sprzyjał poprawie kondycji fizycznej ze względu na możliwość doskonalenia umiejętności pływackich podczas specjalistycznych zajęć z wychowania fizycznego.

Po dotarciu do płockiego MOPS – u wszyscy udali się na salę konferencyjną, gdzie odbyło się interesujące szkolenie przeprowadzone przez pracowników działu wsparcia i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PEFRON. W spotkaniu uczestniczyła pani Monika Wierkiewicz (kierownik) oraz pani Marzena Tyburska.

poniedziałek, 13 marca 2017

XVI Targach Edukacji w Poświętnym

Delegacja z Zespołu Szkół STO w Raciążu na XVI Targach Edukacji w Poświętnym
3 marca 2017 roku uczennice Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Raciążu: Daria Piłat i Julia Radomska wraz z opiekunami, nauczycielem przedsiębiorczości, panem Łukaszem Palmowskim i nauczycielką przedmiotów zawodowych, panią Hanną Szałkowską wybrali się na Targi Edukacji zorganizowane w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnym w Płońsku. Towarzyszyły im słuchaczki kształcące się na kierunku technik usług kosmetycznych w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu, panie: Joanna Ziółkowska i Olga Szcześniak.
            Celem imprezy było zapoznanie młodych ludzi z ofertą edukacyjną szkół wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, zawodowych i policealnych w nadchodzącym roku szkolnym i akademickim 2017/2018. Przyszli studenci i słuchacze mieli okazję porównania różnorodnych ofert kształcenia i porozmawiania z przedstawicielami szkół z województwa mazowieckiego w celu zasięgnięcia informacji na temat możliwości rozpoczęcia edukacji w konkretnej placówce dydaktycznej. Młodzi ludzie mogli zaplanować swoją przyszłość wybierając dobrze płatny zawód z którego wykonywania będą czerpać satysfakcję. Cześć tegorocznych maturzystów brała udział w interesujących wykładach i warsztatach dotyczących wyboru ścieżki zawodowej.

niedziela, 26 lutego 2017

Zakończenie TPS

Mechanicy odebrali dyplomy! Zakończenie edukacji na kierunku technik pojazdów samochodowych10 lutego 2017 roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyło się uroczyste zakończenie roku dla kierunku technik pojazdów samochodowych.
Mechanik samochodowy to zawód z przyszłością związany z rozwojem nowych technologii, nowoczesnego przemysłu, obsługą gospodarki i mobilnością ludzi na jej rzecz pracujących. Po dwuletnim cyklu kształcenia nasi absolwenci poznali tajniki diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. Stali się wykwalifikowanymi fachowcami potrafiącymi świadczyć usługi w branży motoryzacyjnej z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych wyposażonych w elektronikę i nowoczesne technologie.
Dynamiczny rozwój świata motoryzacji wywiera coraz większy nacisk na rozwój usług serwisowych i naprawczych. Nasi absolwenci doskonale wiedzą, że  współczesnych samochodów nie da się naprawić przy pomocy kilku podstawowych kluczy, lecz należy w tym celu wykorzystywać wszelkie aktualnie dostępne zdobycze techniki.
Jest to zasługa pracujących w naszej szkole nauczycieli, którzy chętnie dzielili się ze słuchaczami posiadaną wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu dzisiejsi absolwenci aktualizowali wiadomości i zdobywali nowe, cenne umiejętności.  

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2017

„Nigdy nie jesteśmy tak biedni,
aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu”
15 stycznia 2017 roku już po raz 25 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki pieniędzy podczas jubileuszowego Wielkiego Finału było zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom i dzieciom na oddziałach ogólnopediatrycznych. Tę szlachetną inicjatywę wsparli uczniowie, słuchacze oraz pracownicy Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu, którzy wybrali się na halę Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, by wziąć udział w publicznej kweście na rzecz potrzebujących i posłuchać finałowego koncertu.

poniedziałek, 13 lutego 2017

Zakończenie BHP

Czas radości i satysfakcji !!!
Absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu zakończyli edukację
W sobotę 4 lutego 2017 roku w Karczmie Oleńka w Drobinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu z kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
W uroczystości uczestniczyli absolwenci Technikum BHP , Dyrektor Szkoły -  Andrzej Nizielski oraz nauczyciele: Grzegorz Mańkowski,  Damian Szcześniewski i  Janina Jóźwiak . Na uroczystość przybyli również goście honorowi: dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej ,,Odzyskać Radość’’-  Marta Samoraj oraz sekretarz Społecznego Towarzystwa Oświatowego-  Jarosław Pietrzak.
Spotkanie rozpoczął pan dyrektor Andrzej Nizielski. Pogratulował kolejnej grupie absolwentów ukończenia szkoły i osiągnięcia dobrych i bardzo dobrych wyników kształcenia. Życzył im także dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Następnie, pani Marta Samoraj odczytała dezyderat skierowany do słuchaczy. Zebrani usłyszeli między innymi:
Drogi słuchaczu! Niech Twoje osiągnięcia będą dla Ciebie źródłem radości. Wykonuj swoją pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna. Ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu.. Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa. Przyjmij spokojnie, co Ci lata doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. Rozwijaj siłę ducha, aby Cię osłonić w nagłym nieszczęściu. Nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. Tak więc żyj w zgodzie z Bogiem, czymkolwiek się trudzisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia! W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą. Przy całej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź uważny. Dąż do szczęścia!