czwartek, 17 marca 2016

UWAGA

PLANY ZJAZDÓW NA SEMESTR II W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

>>OTWÓRZ<<

czwartek, 3 marca 2016

Słuchacze kierunku terapeuta zajęciowy z wizytą w płockich WTZ
Osoby niepełnosprawne w pełni są podmiotami ludzkimi  z należnymi im wrodzonymi, świętymi i nienaruszalnymi prawami, które mimo ograniczeń cierpień wpisanych w ich ciało i władze, stanowią jednak o szczególnym znaczeniu godności i wielkości człowieka.„
Jan Paweł II
 29 lutego 2016 roku słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczęszczający na kierunek terapeuta zajęciowy przed planowanymi w II semestrze praktykami zawodowymi wybrali się do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płocku działającego przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową "Jestem".