poniedziałek, 29 lutego 2016

Wyjazd słuchaczy kierunku terapeuta zajęciowy do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku
26 lutego 2016 roku słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczęszczający na zajęcia kierunku terapeuta zajęciowy w ramach realizacji podstawy programowej z przedmiotów bezpieczeństwo i higiena pracy w działalności terapeutycznej oraz wychowanie fizyczne wybrali się do Płońska, gdzie odwiedzili Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Caritasie Diecezji Płockiej i miejski basen.