poniedziałek, 25 stycznia 2016

,,Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko jest niczym bez zdrowia” - wizyta słuchaczy z kierunku terapeuta zajęciowy w SPZZOZ w Płońsku

24 stycznia słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu uczęszczający na kierunek terapeuta zajęciowy, w ramach realizacji podstawy programowej z podstaw kinezyterapii, wybrali się do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku.

wtorek, 19 stycznia 2016

EGZAMINY Z KWALIFIKACJI W NASZEJ SZKOLE

Bardzo wysoka zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2016 roku
W styczniu 2016 roku w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyły się zewnętrzne egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Udzielenie poprawnych odpowiedzi, co najmniej na połowę z nich, gwarantowało zaliczenie egzaminu.