piątek, 12 stycznia 2018

TRWA NABÓR NA KIERUNKI:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH,
OPIEKUN MEDYCZNY,
OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA - NOWY KIERUNEK


PLANOWANY START ZAJĘĆ LUTY 2018!
ZAPRASZAMY!wtorek, 2 stycznia 2018

Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu czwarta w województwie

Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu jest czwartą szkołą w województwie mazowieckim pod względem liczby absolwentów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2017 roku  (na 127 szkół policealnych w województwie)!

Zespół Szkół STO w Raciążu obchodzić będzie w najbliższym czasie 25-lecie istnienia. Jeden z oddziałów tej szkoły – Publiczna Szkoła Policealna STO ma szczególny powód do świętowania – została sklasyfikowana na 4 miejscu pod względem zdawalności egzaminów państwowych, potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Tylko 3 warszawskie szkoły wyprzedziły ją pod tym względem. Są to szkoły: Policealna Warszawska Szkoła Medyczna (166 absolwentów na 302 słuchaczy), Policealna Szkoła Cosinus I w Warszawie (317 absolwentów na 1377 słuchaczy) oraz Nova Policealna Szkoła Zawodowa w Warszawie (385 absolwentów na 993 słuchaczy). Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu, do której uczęszcza 248 uczniów, a kwalifikacje w zawodzie uzyskało 133 absolwentów, na tle wspomnianych wcześniej szkół prezentuje się znakomicie.
Publiczna Szkoła Policealna w Raciążu zostawiła daleko w tyle wszystkie szkoły z powiatu płońskiego i sąsiadujących: najlepszy wynik wśród płockich szkół – 78 absolwentów, ciechanowskich – 36, płońskich – 24.

wtorek, 12 grudnia 2017

Zajęcia specjalistyczne w Sielance

Słuchacze z kierunku technik turystyki wiejskiej uczestnikami zajęć specjalistycznych w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Sielanka” Raciąż

3 grudnia 2017 roku odbył się wyjazd szkoleniowo-edukacyjny słuchaczy turystyki wiejskiej do Gospodarstwa Agroturystycznego ,,Sielanka" położonego w miejscowości Pólka - Raciąż. Towarzyszył im dyrektor, pan Andrzej Nizielski, kierownik szkolenia praktycznego, pan Łukasz Palmowski oraz nauczyciele: pani Hanna Szałkowska i pani Marta Samoraj.

wtorek, 21 listopada 2017

Wyjazd kierunku technik turystyki wiejskiej

Słuchacze turystyki wiejskiej z gościnną wizytą w gospodarstwie 
Agro-eko-turystycznym ,,Dolina Wierzby”

W dniach 27-29.10.2017 r. słuchacze uczęszczający na kierunek technik turystyki wiejskiej (III semestr) wraz z opiekunami: kierownikiem szkolenia praktycznego, panem Łukaszem Palmowskim i nauczycielką przedmiotów zawodowych, panią Hanną Szałkowską uczestniczyli w wyjeździe szkoleniowo- edukacyjnym do Dorotowa położonego w województwie warmińsko- mazurskim. Gościli w Gospodarstwie Agro-eko-turystycznym „Dolina Wierzby" usytuowanym w przepięknej, zacisznej dolinie otoczonej polami z uprawą wierzby energetycznej i lasami. Spędzili tam niezapomniane chwile.

wtorek, 24 października 2017

Informacja

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej informuje, że na poszczególnych kierunkach kształcenia odbędą się kolokwia cząstkowe z każdego przedmiotu (dwa terminy do wyboru). Zaliczenie będzie obejmować dotychczas przerobiony materiał i odbędzie się w formie testu – po 10 pytań z każdego przedmiotu. Nieprzybycie i niezaliczenie kolokwium spowoduje natychmiastowe skreślenie z listy słuchaczy. Obecność na kolokwium jest obowiązkowa.
Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski

Kolokwia odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:


ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Klasa I semestr I      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

Opiekun medyczny

Klasa I semestr I    
29.10.2017 r.  (niedziela)  lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr II      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Technik turystyki wiejskiej

Kl. I semestr I      
05.11.2017 (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr III   
05.11.2017 (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Technik bhp

Kl. I semestr I      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr III   
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)