KSZTAŁCIMY PROFESJONALISTÓW

PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W RACIAŻU

intrormacja


WYSZUKAJ NA STRONIE


Pole wyszukiwarki

Informacja o zawieszeniu działalności stacjonarnej szkoły
Informacja GIS w zwiazku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem
Plany zjazdów w semestrze wiosennym
KKZ - ROZKŁADY ZAJĘĆ W SEM. II 2019/2020