czwartek, 4 października 2018

Jesienny Jarmark ,,Od pola do stołu’’ okazją do zdobycia nowej wiedzy

16 września 2018 roku słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu z kierunku technik turystyki wiejskiej (I i II rok) zgodnie z tradycją uczestniczyli w Jesiennym Jarmarku „Od pola do stołu” organizowanym corocznie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Poświętnym.

W tym roku była to już trzynasta edycja tego wydarzenia, które rokrocznie przyciąga rzesze odwiedzających, zainteresowanych szerokorozumianym rolnictwem oraz dziedzictwem kulturowym mazowieckiej wsi.

Rangę imprezy podniosła obecność znamienitych gości, którzy dokonali jej otwarcia. Wśród nich byli: dyrektor MODR w Warszawie, pan Sławomir Piotrowski, zastępca dyrektora MODR w Warszawie, pan Tomasz Skorupski oraz  dyrektor Oddziału Poświętne w Płońsku, pan Jarosław Grabowski.

Po uroczystym otwarciu imprezy, które nastąpiło o godz. 1000 słuchacze Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu wraz z panią dr inż. Hanną Szałkowską mogli wziąć udział w konferencji dotyczącej produkcji żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. Została ona zorganizowana w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym, a poprowadzili ją wykładowcy: pani dr Beata Bartodziejska i pan prof. dr. hab. inż. Z. Dolatowski.

Uczyli się samoobrony! Zajęcia praktyczne w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu


          W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu otwarto nowy kierunek kształcenia - technik ochrony fizycznej osób i mienia (kwalifikacja Z3 Ochrona osób i mienia). We wrześniu odbyły się już pierwsze zajęcia praktyczne w ramach przedmiotu techniki interwencyjne i samoobrona przeprowadzone pod czujnym okiem nauczyciela, pana Michała Godlewskiego.
            Słuchacze nabyli cenne umiejętności, które będą mogli wykorzystać w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Nauczyli się schodzić z linii ataku uzbrojonego napastnika oraz wykonywać skuteczne kontrataki przy zastosowaniu różnorodnych chwytów. Dzięki temu będą potrafili obronić się, gdy zaistnieje taka potrzeba. W czasie prowadzonych zajęć poznali techniki miotania pałką, ćwiczyli pady oraz przewroty. Jako ciekawostkę dowiedzieli się także, jak bardzo niebezpieczny może być nóż lub inne narzędzie z ostrym końcem, którym można praktycznie niepostrzeżenie zabić człowieka trafiając go prosto w nerkę.
            Przeprowadzone w ramach realizacji podstawy programowej zajęcia były bardzo ciekawe i kształcące. Stanowią doskonałe, praktyczne przygotowanie do egzaminu i przyszłej pracy zawodowej w branży ochroniarskiej.

poniedziałek, 24 września 2018

Wyniki egzaminu


 Bardzo dobre wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu w sesji letniej 2018 roku

W czerwcu 2018 roku w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu odbyły się zewnętrzne egzaminy państwowe, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, przeprowadzane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, pod nadzorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie. Etap praktyczny każdego egzaminu polegał na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie, a pisemny – na rozwiązaniu testu składającego się z czterdziestu pytań. Wyniki egzaminów teoretycznych znane były już w czerwcu, bezpośrednio po ich zakończeniu, dzięki zastosowaniu platformy e-learningowej.
31 sierpnia 2018 roku absolwenci poznali wyniki egzaminu praktycznego. Ich sukces świadczy o ogromnej wiedzy, umiejętnościach i zaangażowaniu nauczycieli w wykonywanie obowiązków szkolnych. To właśnie pedagodzy, znakomici specjaliści w swojej dziedzinie z wieloletnim stażem pracy odegrali kluczową rolę w procesie kształcenia i perfekcyjnie przygotowali słuchaczy do państwowego egzaminu. Ich trud i troska o słuchaczy przyniosły godne pozazdroszczenia efekty edukacyjne. Sukces absolwentów jest sukcesem szkoły oraz powodem do dumy i ogromnej radości dla dyrekcji.

wtorek, 17 lipca 2018

Zakończenie TTW13 lipca 2018 roku absolwenci technika turystyki wiejskiej z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu mieli swój  wielki dzień – uroczyste zakończenie roku szkolnego, które po raz pierwszy odbyło się w Domu Weselnym ,,Pod Brzozami” w miejscowości Łempino. Był to bardzo ważny dzień dla słuchaczy, którzy po dwóch latach nauki otrzymali długo oczekiwane świadectwa ukończenia szkoły policealnej w wymarzonym zawodzie – technik turystyki wiejskiej.
Zgodnie z tradycją spotkanie rozpoczął dyrektor, pan Andrzej Nizielski gratulując grupie absolwentów ukończenia szkoły, osiągnięcia godnych pozazdroszczenia bardzo dobrych wyników kształcenia, edukacyjnego sukcesu i zdobycia cennych w dzisiejszym świecie kwalifikacji. Powitał serdecznie zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Raciąża, pana Mariusza Godlewskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego, pana Jana Mączewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Raciąż, pana Jarosława Jaworskiego, sekretarza Społecznego Towarzystwa Oświatowego, pana Jarosława Pietrzaka, dyrektora ekonomicznego Centrum Medycznego Grupa Zdrowie, panią Katarzynę Stępińską oraz nauczycieli: panią Martą Samoraj, panią Hannę Szałkowską (opiekuna grupy), pana Daniela Kolczyńskiego, pana Łukasza Palmowskiego (kierownika kształcenia praktycznego), a przede wszystkich bohaterów tej uroczystości słuchaczy Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu, dla których zamykał się niezwykle ważny etap w życiu.


piątek, 13 lipca 2018

NABÓR - POBIERZ PODANIE


PODANIE KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
PODANIE PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNAZakończenie AON i OM


6 lipca 2018 roku o godz. 1830 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążu odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu z kierunków: opiekun medyczny i asystent osoby niepełnosprawnej. W imprezie wzięli udział: dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski oraz kierownik kształcenia praktycznego, pan Łukasz Palmowski.