wtorek, 24 października 2017

Informacja

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej informuje, że na poszczególnych kierunkach kształcenia odbędą się kolokwia cząstkowe z każdego przedmiotu (dwa terminy do wyboru). Zaliczenie będzie obejmować dotychczas przerobiony materiał i odbędzie się w formie testu – po 10 pytań z każdego przedmiotu. Nieprzybycie i niezaliczenie kolokwium spowoduje natychmiastowe skreślenie z listy słuchaczy. Obecność na kolokwium jest obowiązkowa.
Dyrektor szkoły
Andrzej Nizielski

Kolokwia odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:


ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Klasa I semestr I      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

Opiekun medyczny

Klasa I semestr I    
29.10.2017 r.  (niedziela)  lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr II      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Technik turystyki wiejskiej

Kl. I semestr I      
05.11.2017 (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr III   
05.11.2017 (niedziela) lub 19.11.2017 r. (niedziela)

Technik bhp

Kl. I semestr I      
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

Kl. I semestr III   
05.11.2017 r. (niedziela) lub 12.11.2017 r. (niedziela)

poniedziałek, 9 października 2017

Konferencji "Narzędzia Komisji Europejskiej wspierające edukację dorosłych"

,,Żyj tak jakbyś miał umrzeć jutro, ucz się tak jakbyś miał żyć wiecznie’’- pracownicy Zespołu Szkół STO w Raciążu uczestnikami konferencji "Narzędzia Komisji Europejskiej wspierające edukację dorosłych"
4 października 2017 roku pracownicy Zespołu Szkół STO w Raciążu: pan Damian Szcześniewski i pan Marcin Ciarkowski wybrali się do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na konferencję "Narzędzia Komisji Europejskiej wspierające edukację dorosłych".
Podczas spotkania poruszono wiele interesujących zagadnień związanych z najnowocześniejszymi technologiami, które mogą sprawić, że edukacja będzie szybsza, ciekawsza i przyjemniejsza. Zgromadzonym zwrócono uwagę, że należy dokładać wszelkich starań by zmotywować osoby dorosłe do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, gdyż liczba dokształcających się dorosłych w Polsce jest niewielka w porównaniu z krajami europejskimi. Podkreślono, że znajomość technologii informacyjnych i umiejętność ich zastosowania w praktyce przez pedagogów jest niska, dlatego też ogromnie ważna jest edukacja międzypokoleniowa, tak aby starsi nauczyciele potrafili właściwie komunikować się z młodszą generacją słuchaczy z wykorzystaniem wszystkich osiągnięć współczesnej techniki.

czwartek, 28 września 2017

ZSSTO w Raciążu – prezentacjaZespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – prezentacja

Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu powstał w1997 roku na bazie Społecznego Technikum Zawodowego dla Dorosłych i Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Dyrektorem i założycielem szkoły jest magister Andrzej Nizielski, nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 
Organem prowadzącym ZS STO jest Samodzielne Koło Terenowe Nr 223 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, którego prezesem jest pan Marek Bieńkowski. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie.
Zespół Szkół Społecznych STO w Raciążu ma swoją siedzibę przy ulicy Płockiej 28. W budynku szkolnym jest siedem bardzo dobrze wyposażonych sal dydaktycznych, biblioteka, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne, sauna, szatnia, sanitariaty, pobudowana od podstaw i nowocześnie wyposażona siłownia oraz profesjonalna sala do nauki języków obcych. Mieszczą się tu także dwie nowoczesne pracownie komputerowe. Na terenie placówki znajduje się boisko do małych gier zespołowych.

piątek, 15 września 2017

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe TUK i OD

Koniec wieńczy dzieło! Kosmetyczki i opiekunki dziecięce z Publicznej Szkoły Policealnej w Raciążu odebrały dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe!


9 września 2017 roku o godz. 11.00 w Publicznej Szkole Policealnej w Raciążu odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenia świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe i dyplomów. Słuchaczki z kierunków technik usług kosmetycznych oraz opiekunka dziecięca otrzymały również świadectwa ukończenia szkoły policealnej.

Uroczystość odbyła się w budynku Zespołu Szkól STO w Raciążu. Uczestniczyli w niej: dyrektor, pan Andrzej Nizielski, wicedyrektor, pan Krzysztof Kuskowski oraz nauczyciele: pani Magdalena Sobota-Wuszter, pani Beata Wiśniewska oraz opiekunowie kierunków: opiekunka dziecięca (pani Jolanta Wiśniewska) oraz technik usług kosmetycznych (pan Łukasz Palmowski).


wtorek, 5 września 2017

Życzenia Zarządu Głównego STO

Szanowni Państwo,

Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy szkół,
Rodzice uczniów, Członkowie i Przyjaciele Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

Przed nami kolejny rok szkolny, dziesięć miesięcy wspólnej, wytężonej pracy, poszerzania wiedzy, odkrywania nowych możliwości. Po zasłużonym wakacyjnym odpoczynku pełni sił i energii wracamy, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom, by realizować nasze wspólne cele.

U progu nowego roku szkolnego zawsze zadajemy sobie pytania o to jaki będzie, i co ze sobą przyniesie. Już dzisiaj wiemy, że ten rok będzie wyjątkowy.
Rok szkolny 2017/2018 to rok naszego jubileuszu. Od założenia Społecznego Towarzystwa Oświatowego mija 30 lat. Odrodzenie oświaty niepublicznej, wprowadzające różnorodność do szkół, miało zasadnicze znaczenie w procesie budowania nowoczesnego systemu edukacji, a założenie STO stało się w tym procesie przełomowym wydarzeniem. Od samego początku nasze Stowarzyszenie podejmowało wszechstronne działania na rzecz poprawy jakości edukacji dzieci i młodzieży, uspołecznienia polskiego systemu oświaty oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowania. Nasze działania nie poszły na marne. Obecnie jesteśmy największą siecią szkół niepublicznych w kraju, a poziom nauczania w naszych placówkach należy do najwyższych w Polsce, podejmujemy szereg innowacyjnych inicjatyw, wciąż pracujemy nad nowymi projektami. Serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przez lata tworzyli i tworzą Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Wierzę, że doświadczenie, które zdobyliśmy przez ostatnie 30 lat pomoże nam działać jeszcze skuteczniej. Zachęcam również, by wszystkie imprezy organizowane przez koła terenowe i szkoły STO w rozpoczynającym się roku szkolnym odbywały się pod hasłem: „30 lat STO - transformacja/integracja/rozwój”, które stanowi myśl przewodnią naszego Jubileuszu.

Nadchodzący rok szkolny to także wyzwania, z którymi musi się zmierzyć cały system oświaty. Zapowiadana przez MEN reforma edukacji stała się faktem. Do szkół podstawowych wracają siódmoklasiści, gimnazja są wygaszane, powraca 4-letnie liceum. Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo wciąż budzą wiele kontrowersji w środowisku oświatowym. Niemniej chciałbym zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by nadal gwarantować wszystkim uczniom rzetelne wykształcenie, a przede wszystkim dobrą i ciekawą edukację.

Życzę wszystkim pomyślnego i pełnego sukcesów roku szkolnego 2017/2018.

Zygmunt Puchalski


wraz z członkami Zarządu Głównego STO

piątek, 28 lipca 2017

STUDIA W RACIĄŻU

Mamy przyjemność poinformować, że od października 2017 roku 
we współpracy z Wyższą Szkołą Menadżerska w Warszawie 
zostanie uruchomiony u nas kierunek RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING. 
Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie bądź w siedzibie Zespołu Szkół STO w Raciążu.